info box

Veřejné zakázky

ČísloTitulek článkuDatum vypsáníKontaktní osoba
1Obložení stěn jídelny v 2. ZŠ Oslavická ve Velkém Meziříčí19.10.2015Kozina Antonín, Ing.
2Městský kamerový a dohledový systém 201514.07.2015Švec Josef, Ing.Bc
3Hřiště v Hrbově19.06.2015Kozina Antonín, Ing.
4Oprava schodišť a položení dlažby v MŠ Sokolovská05.06.2015Kozina Antonín, Ing.
5Výměna oken v kulturním domě Mostiště03.06.2015Kozina Antonín, Ing.
6Změna zdroje tepla v MŠ Lhotky u Velkého Meziříčí28.05.2015Kozina Antonín, Ing.
7Výměna PVC19.05.2015Kozina Antonín, Ing.
8Projektová dokumentace okružní křižovatky Hornoměstská, Třebíčská ve Velkém Meziříčí18.05.2015Kozina Antonín, Ing.
9Oprava říms na fasádě ZŠ Školní ve Velkém Meziříčí13.05.2015Kozina Antonín, Ing.
10Výměna potrubí v ZŠ Oslavická ve Velkém Meziříčí05.05.2015Kozina Antonín, Ing.
11Nový automobil pro město Velké Meziříčí30.04.2015Švec Josef, Ing.Bc
12Vymalování společných prostor bytových domů20.04.2015Marková Věra, Bc.
13Dotěsnění skládky01.04.2015Kozina Antonín, Ing.
14Nákup serveru pro ZŠ Školní23.03.2015Stupka Pavel, Ing.
15Rekonstrukce dvorní části Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí17.03.2015Kozina Antonín, Ing.
16Parket v Mostištích10.03.2015Kozina Antonín, Ing.
17Novostavba parkoviště v areálu ZUŠ na parcelách č. 1346/1, 1346/3, 1345 k. ú. Velké Meziříčí09.03.2015Kašparová Magdaléna, Ing.
18Hřiště na ulici Čermákova06.03.2015Kozina Antonín, Ing.
19Oprava komunikace v Mostištích06.03.2015Kozina Antonín, Ing.
20Rekonstrukce výtahu v ZŠ Oslavická20.02.2015Kozina Antonín, Ing.
21Vybudování elektrické přípojky pro víceúčelové hřiště při ZŠ Oslavická 10.02.2015Kozina Antonín, Ing.
22Metropolitní síť 201510.02.2015Švec Josef, Ing.Bc
23Notebooky 201509.01.2015Švec Josef, Ing.Bc
24Projektová dokumentace zázemí a šatny sportovního areálu ve Velkém Meziříčí08.01.2015Kozina Antonín, Ing.
25Výměna sporáků v bytových domech v roce 201502.12.2014Kašparová Magdaléna, Ing.
26Výměna sporáků v bytových domech v roce 201502.12.2014Kašparová Magdaléna, Ing.
27Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou14.11.2014Zachar Jiří, Ing.
28Připojení nových koncových bodů na metropolitní síť 201408.10.2014Švec Josef, Ing.Bc
29ZTV pro lokalitu 4 RD Hliniště ve Velkém Meziříčí08.10.2014Kozina Antonín, Ing.
30Oprava komunikace v ulici Nad Svatým Josefem06.10.2014Kozina Antonín, Ing.
31Oprava trubní propusti v ulici Lesní 03.10.2014Kozina Antonín, Ing.
32Výměna oken v budově čp. 27 na Náměstí Ve Velkém Meziříčí25.09.2014Kozina Antonín, Ing.
33Stavební úpravy opěrné zdi na parcele č. 1346/1 v k. ú. Velké Meziřičí19.09.2014Kašparová Magdaléna, Ing.
34Výpočetní technika 201419.09.2014Švec Josef, Ing.Bc
35Sociální zařízení skateparku Velké Meziříčí16.09.2014Kozina Antonín, Ing.
36Výměna oken a dveří na domě čp. 288/2 na ulici Ostrůvek15.09.2014Kašparová Magdaléna, Ing.
37Výměna kondenzátoru na zimním stadiónu Velké Meziříčí05.09.2014Kozina Antonín, Ing.
38Úprava veřejného prostranství před ZŠ Oslavická03.09.2014Kozina Antonín, Ing.
39Velké Meziříčí – Podpora domácího kompostování II15.08.2014Zachar Jiří, Ing.
40Oprava plotu ZŠ Oslavická06.08.2014Kozina Antonín, Ing.
41Demolice stávajícího objektu bývalé jídelny u ZUŠ na parcele č. 1346/3 a ubourání části tarasu mezi parcelami č. 1346/1a 1347, vše v k. ú. Velké Meziříčí24.07.2014Kašparová Magdaléna, Ing.
42Rozšíření městského kamerového a dohledového systému - kamera Poštovní a kamera K Novému nádraží15.07.2014Švec Josef, Ing.Bc
43Úprava fasády ZŠ Školní ve Velkém Meziříčí25.06.2014Kozina Antonín, Ing.
44Regenerace hřiště při ZŠ Oslavická Velké Meziřčíí23.06.2014Kozina Antonín, Ing.
45Výměna oken a dveří v bytovém domě Čermákova 192616.06.2014Kašparová Magdaléna, Ing.
46Výměna oken a dveří v bytovém domě Čermákova 192716.06.2014Kašparová Magdaléna, Ing.
47Chodníky a komunikace 201416.06.2014Kozina Antonín, Ing.
48Chodník na ulici Karlov11.06.2014Kozina Antonín, Ing.
49Parkovací plocha Palouky06.06.2014Kozina Antonín, Ing.
50Klimatizace ZŠ Sokolovská05.06.2014Kozina Antonín, Ing.
51Oprava střechy MŠ Olší nad Oslavou02.06.2014Kozina Antonín, Ing.
52Rekonstrukce restaurační kuchyně JUPITERclubu29.05.2014Kozina Antonín, Ing.
53Výměna střešní krytiny na bytovém domě Karlov 1001/3 ve VM29.05.2014Kašparová Magdaléna, Ing.
54Realizace úspor energie v objektu ZŠ Sokolovská27.05.2014Kozina Antonín, Ing.
55Realizace úspor energie v objektu školní jídelny, Poštovní ulice27.05.2014Kozina Antonín, Ing.
56Výměna otopných těles v objektu ZŠ Komenského ve Velkém Meziříčí21.05.2014Kozina Antonín, Ing.
57Výměna otopných těles a rekonstrukce kotelny v objektu MŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí21.05.2014Kozina Antonín, Ing.
58Vymalování společných prostor bytových a nebytových domů - Část I. Sokolovská 1589 a 159020.05.2014Kašparová Magdaléna, Ing.
59Vymalování společných prostor bytových a nebytových domů - Část II. Kostelní 1900 20.05.2014Kašparová Magdaléna, Ing.
60Vymalování společných prostor bytových a nebytových domů - Část III. Náměstí 7920.05.2014Kašparová Magdaléna, Ing.
61Vymalování společných prostor bytových a nebytových domů - Část IV. Mírová 1886, 1887,188820.05.2014Kašparová Magdaléna, Ing.
62Vymalování společných prostor bytových a nebytových domů - Část V. Pionýrská 1873, 1874, 201120.05.2014Kašparová Magdaléna, Ing.
63Parkoviště u hřbitova19.05.2014Kozina Antonín, Ing.
64Oprava komunikace Lhotky12.05.2014Kozina Antonín, Ing.
65Aktualizace územně analytických podkladů07.05.2014Kozina Antonín, Ing.
66Demolice části dvorní stavby areálu Domu dětí a mládeže, parc. č. 244/1 v k. ú. Velké Meziříčí30.04.2014Kašparová Magdaléna, Ing.
67Velké Meziříčí - Regenerace zeleně30.04.2014Zachar Jiří, Ing.
68Vypracování průkazů energetické náročnosti budov města Velké Meziříčí28.04.2014Kozina Antonín, Ing.
69Výměna povrchu a oplocení hřiště na ulici Oslavická ve Velkém Meziříčí28.04.2014Kozina Antonín, Ing.
70Skatepark Velké Meziříčí24.03.2014Kozina Antonín, Ing.
71Vypracování projektové dokumentace cyklostezky ve Velkém Meziříčí21.03.2014Kozina Antonín, Ing.
72Oprava Mateřské školy Čechova17.03.2014Kozina Antonín, Ing.
73Úprava křižovatky na ulici Oslavická ve Velkém Meziříčí06.03.2014Kozina Antonín, Ing.
74Úprava hřbitova na Moráni05.03.2014Kozina Antonín, Ing.
75Vybudování nové trafostanice, rozvody NN05.03.2014Kozina Antonín, Ing.
76Oprava hydroizolace pláště střechy budovy B v areálu Technických služeb VM, s.r.o. ve Velkém Meziříčí26.02.2014Kozina Antonín, Ing.
77Nová vozidla17.02.2014Švec Josef, Ing.Bc
78Dodávka nábytku pro projekt OSPOD Velké Meziříčí11.02.2014Švec Josef, Ing.Bc
79Stavební úpravy Základní školy Mostiště05.02.2014Kozina Antonín, Ing.
80Malování v objektu Mateřské školy Čechova ve Velkém Meziříčí21.01.2014Kozina Antonín, Ing.
81Dodávka techniky pro projekt OSPOD Velké Meziříčí21.01.2014Švec Josef, Ing.Bc
82Přístřešek ve dvoře budovy Náměstí 28 ve Velkém Meziříčí05.12.2013Kozina Antonín, Ing.
83Výměna sporáků v bytových domech v roce 201426.11.2013Kašparová Magdaléna, Ing.
84Server 201330.10.2013Švec Josef, Ing.Bc
85Switche 201330.10.2013Švec Josef, Ing.Bc
86Oprava a zateplení střechy haly C2 v areálu Technických služeb ve Velkém Meziříčí25.10.2013Kozina Antonín, Ing.
87Malování v objektu MŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí19.09.2013Kozina Antonín, Ing.
88Oprava komunikace v ulici Ke Třem křížům ve Velkém Meziříčí19.09.2013Kozina Antonín, Ing.
89Oprava povrchu komunikace v místní části Mostiště16.09.2013Kozina Antonín, Ing.
90Oprava chodníku na ulici Skřivanova ve Velkém Meziříčí13.09.2013Kozina Antonín, Ing.
91Úprava ploch zeleně atria ZŠ Oslavická13.09.2013Zachar Jiří, Ing.
92Úprava veřejného prostranství na vstupu k ZŠ Oslavická13.09.2013Zachar Jiří, Ing.
93Úprava veřejného prostranství před bytovým domem Mírová 52 a 54 13.09.2013Zachar Jiří, Ing.
94Dotěsnění skládky a vybudování překladiště odpadu ve Velkém Meziříčí10.09.2013Kozina Antonín, Ing.
95Kontejnery na nebezpečné odpady04.09.2013Kozina Antonín, Ing.
96Koordinátor bezpečnosti práce na stavbě „Rekonstrukce víceúčelového sálu JUPITERclubu“28.08.2013Kozina Antonín, Ing.
97Výpočetní technika 201323.08.2013Švec Josef, Ing.Bc
98Rolovací vrata HZS Velké Meziříčí16.08.2013Kozina Antonín, Ing.
99Stavební úpravy areálu Technických služeb Velké Meziříčí pro recyklační a sběrný dvůr12.08.2013Kozina Antonín, Ing.
100Vysokozdvižný vozík12.08.2013Kozina Antonín, Ing.
101Zateplení a izolace střechy MŠ Nad Plovárnou ve Velkém Meziříčí06.08.2013Kozina Antonín, Ing.
102Výměna kondenzačních turbo kotlů v 10 bytech bytového domu Karlov 1001/3 ve Velkém 31.07.2013Kozina Antonín, Ing.
103Oprava povrchu komunikací – ulice U Světlé a K Novému světu ve Velkém Meziříčí30.07.2013Kozina Antonín, Ing.
104Zateplení budov města Velké Meziříčí - Mateřská škola Sokolovská ve Velkém Meziříčí29.07.2013Kozina Antonín, Ing.
105Zateplení budov města Velké Meziříčí - Mateřská škola Čechova ve Velkém Meziříčí29.07.2013Kozina Antonín, Ing.
106Reklamní polep vozové jednotky Stadler18.07.2013Stupka Pavel, Ing.
107Výměna a úprava nosné části krovu a střešní krytiny na budově Ostrůvek 288/2 ve Velkém Meziříčí17.07.2013Kašparová Magdaléna, Ing.
108Chodník a úprava odvodnění v místní části Dolní Radslavice04.07.2013Kozina Antonín, Ing.
109Zateplení a izolace střechy tělocvičny Základní školy Komenského ve Velkém Meziříčí02.07.2013Kozina Antonín, Ing.
110Oprava povrchu komunikací – propojení Karlov – Františkov, ulici Podhradí ve Velkém Meziříčí01.07.2013Kozina Antonín, Ing.
111Výměna kotlů v objektu Základní školy ve Velkém Meziříčí19.06.2013Kašparová Magdaléna, Ing.
112Úprava venkovního povrchu před ZŠ Mostiště17.06.2013Kozina Antonín, Ing.
113Rozšíření Městského kamerového a dohledového systému – kamera Třebíčská13.06.2013Švec Josef, Ing.Bc
114Dokončení velkého okruhu na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí 13.06.2013Kozina Antonín, Ing.
115Parkoviště na ulici Čechova ve Velkém Meziříčí13.06.2013Kozina Antonín, Ing.
116Výměna oken v Základní škole Komenského12.06.2013Kozina Antonín, Ing.
117Malý jídelní výtah v ZŠ Oslavická ve Velkém Meziříčí11.06.2013Kozina Antonín, Ing.
118Oprava laku a lajnování v tělocvičně ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí07.06.2013Kozina Antonín, Ing.
119Oprava sociálního zařízení v kulturním domě v Mostištích07.06.2013Kozina Antonín, Ing.
120Oprava komunikace v ulici Třebíčská a Družstevní ve Velkém Meziříčí05.06.2013Kozina Antonín, Ing.
121Oprava sociálního zařízení ve školní jídelně na ul. Poštovní ve Velkém Meziříčí05.06.2013Kozina Antonín, Ing.
122Výměna otopných těles v Praktické škole ve Velkém Meziříčí03.06.2013Kozina Antonín, Ing.
123Výměna rozvodů zdravotně technické instalace v MŠ Lhotky03.06.2013Kozina Antonín, Ing.
124Oprava komunikace v místní části Kúsky31.05.2013Kozina Antonín, Ing.
125Výměna podlahy v 3. NP v budově radnice ve Velkém Meziříčí30.05.2013Kozina Antonín, Ing.
126Vymalování společných prostor bytových domů - Bezručova 1520 a 154328.05.2013Kašparová Magdaléna, Ing.
127Vymalování společných prostor bytových domů, Příkopy 665/4128.05.2013Kašparová Magdaléna, Ing.
128Rekonstrukce chlazení zimního stadiónu ve Velkém Meziříčí21.05.2013Kozina Antonín, Ing.
129Malby a nátěry v ZŠ Školní20.05.2013Kozina Antonín, Ing.
130Výměna oken v budově radnice ve Velkém Meziříčí20.05.2013Kozina Antonín, Ing.
131Rekonstrukce společné kanalizační přípojky v ulici Komenského ve Velkém Meziříčí13.05.2013Kozina Antonín, Ing.
132Digitální povodňový plán ORP Velké Meziříčí, část 118.06.2013Zachar Jiří, Ing.
133Oprava komunikace v ulici Skřivanova ve Velkém Meziříčí09.05.2013Kozina Antonín, Ing.
134Vypracování projektové dokumentace – II/602 Velké Meziříčí – parkovací pruhy, autobusové zálivy, bezpečnostní prvky03.05.2013Kozina Antonín, Ing.
135Oprava a drobné úpravy sociálního zázemí v Základní škole Oslavická29.04.2013Kozina Antonín, Ing.
136Vypracování dokumentací pro provedení stavby - zateplení budov města Velké Meziříčí23.04.2013Kozina Antonín, Ing.
137Zpracování návrhu změny Územního plánu Velké Meziříčí12.04.2013Kozina Antonín, Ing.
138Vypracování projektové dokumentace restaurační kuchyně JUPITERclubu12.04.2013Kozina Antonín, Ing.
139Rekonstrukce víceúčelového sálu JUPITERclubu04.04.2013Kozina Antonín, Ing.
140Zahradní traktor – rider včetně sběrného vozíku27.03.2013Kozina Antonín, Ing.
141Úvěr pro financování stavby Víceúčelový sál Jupiter clubu Velké Meziříčí11.03.2013Pólová Pavla, Ing.
142Oprava střechy radnice ve Velkém Meziříčí06.03.2013Kozina Antonín, Ing.
143Oprava vstupní části ZŠ Oslavická ve Velkém Meziříčí18.02.2013Kozina Antonín, Ing.
144Výměna a modernizace nákladních výtahů v MŠ Sportovní ve Velkém Meziříčí18.02.2013Kozina Antonín, Ing.
145Víceúčelové sportovní hřiště v Hrbově07.02.2013Kozina Antonín, Ing.
146Výměna PVC ve školní družině ZŠ Oslavická23.01.2013Kozina Antonín, Ing.
147Projektová dokumentace – protipovodňová opatření – úsek řeky Balinka10.12.2012Zachar Jiří, Ing.
148Vytápění kulturního sálu v Hrbově15.11.2012Kozina Antonín, Ing.
149Akustické úpravy stropu Nízkoprahového centra ve Velkém Meziříčí06.11.2012Kozina Antonín, Ing.
150Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí - část dodávka softwaru pro procesní a projektové řízení a školení uživatelů24.10.2012Villertová Zuzana, Ing.
151Vypracování projektové dokumentace – okružní křižovatka na ulici Oslavická ve Velkém Meziříčí15.10.2012Kozina Antonín, Ing.
152Výpočetní technika 201215.10.2012Švec Josef, Ing.Bc
153Oprava chodníků a komunikací – ul. Záviškova, Jižní, Gen. Jaroše, Vrchovecká08.10.2012Kozina Antonín, Ing.
154Oprava hřiště za hasičskou zbrojnicí ve Velkém Meziříčí25.09.2012Kozina Antonín, Ing.
155Hydroizolace pláště akumulační nádrže – koupaliště Velké Meziříčí10.09.2012Kozina Antonín, Ing.
156Oprava hydroizolace pláště střechy šatny fotbalistů10.09.2012Kozina Antonín, Ing.
157Demolice objektu B3 v bývalém areálu firmy AGADOS07.09.2012Kozina Antonín, Ing.
158Oprava komunikace na Výsluní04.09.2012Kozina Antonín, Ing.
159Lanové zábradlí Karlov - Františkov29.08.2012Kozina Antonín, Ing.
160Chodník Dolní Radslavice29.08.2012Kozina Antonín, Ing.
161Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby víceúčelového sálu JUPITERclubu ve Velkém Meziříčí30.07.2012Kozina Antonín, Ing.
162Vybavení dětského hřiště pro Mateřskou školu Oslavická ve Velkém Meziříčí24.07.2012Kozina Antonín, Ing.
163Vybavení interiéru Mateřské školy Oslavická ve Velkém Meziříčí24.07.2012Kozina Antonín, Ing.
164Autobusová čekárna Olší nad Oslavou24.07.2012Kozina Antonín, Ing.
165Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí – část zajištění vzdělávání právního a ekonomického zaměření19.07.2012Pálková Věra, Ing.
166Vybavení kuchyně Mateřské školy Oslavická ve Velkém Meziříčí12.07.2012Kozina Antonín, Ing.
167Aktualizace územně analytických podkladů29.06.2012Kozina Antonín, Ing.
168Rekonstrukce ulic Malá Stránka, Nádražní a Nad Tratí ve Velkém Meziříčí26.06.2012Kozina Antonín, Ing.
169Oprava chodníků a komunikací19.06.2012Kozina Antonín, Ing.
170Stavební úpravy Mateřské školy Olší nad Oslavou19.06.2012Kozina Antonín, Ing.
171Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Na Výsluní ve Velkém Meziříčí04.06.2012Kozina Antonín, Ing.
172Rozšíření Městského kamerového a dohledového systému – kamera Karlov12.06.2012Švec Josef, Ing.Bc
173Rozšíření Městského kamerového a dohledového systému – kamera Jihlavská12.06.2012Švec Josef, Ing.Bc
174DiscGolfové hřiště12.06.2012Kozina Antonín, Ing.
175Úprava ústředního vytápění v objektu bývalého areálu firmy AGADOS ve Velkém Meziříčí11.06.2012Kozina Antonín, Ing.
176Repase oken v přízemí domu čp. 14 ve Velkém Meziříčí31.05.2012Kozina Antonín, Ing.
177Stavební úpravy pro mateřskou školu v areálu Základní školy Oslavická22.05.2012Kozina Antonín, Ing.
178Čištění a monitoring jednotné kanalizace v místních částech Hrbov, Svařenov, Lhotky a Kúsky22.05.2012Kozina Antonín, Ing.
179Akustické úpravy stropu školní jídelny ZŠ Školní 15.05.2012Kozina Antonín, Ing.
180Oprava podlahy tělocvičny v hasičské zbrojnici ve Velkém Meziříčí15.05.2012Kozina Antonín, Ing.
181Oprava a drobné úpravy sociálního zázemí ZŠ Oslavická11.05.2012Kozina Antonín, Ing.
182Oprava podlahy tělocvičny v Základní škole Komenského ve Velkém Meziříčí02.05.2012Kozina Antonín, Ing.
183Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí – část soft skills18.04.2012Pálková Věra, Ing.
184Výměna nákladních výtahů v Mateřské škole Sportovní ve Velkém Meziříčí17.04.2012Kozina Antonín, Ing.
185Výměna oken a dveří v objektru Základní školy Sokolovská 13 ve Velkém Meziříčí26.03.2012Kozina Antonín, Ing.
186Nový automobil pro Městskou policii23.03.2012Švec Josef, Ing.Bc
187Propagace Naučné stezky Balinské údolí a Naučné stezky Nesměřské údolí16.03.2012Stupka Pavel, Ing.
188Úprava skládky TKO - část vyklizení jímky28.02.2012Kozina Antonín, Ing.
189Oprava střechy dvorní části domu č. 79 (Obecník) ve Velkém Meziříčí15.02.2012Kozina Antonín, Ing.
190Kopírovací stroj06.02.2012Švec Josef, Ing.Bc
191Instalace umělého osvětlení ve školní družině ZŠ Oslavická ve Velkém Meziříčí13.01.2012Stupka Pavel, Ing.
192„Server ZŠ Sokolovská“06.01.2012Stupka Pavel, Ing.
193Demolice objektu bývalého domova důchodců ve Velkém Meziříčí04.01.2012Kozina Antonín, Ing.
194Vypracování projektové dokumentace – úprava přechodů pro chodce na komunikaci II/602 ve Velkém Meziříčí12.12.2011Kozina Antonín, Ing.
195Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí - odborné poradenství a dotační management24.10.2011Pálková Věra, Ing.
196Oprava střechy na Základní škole v ulici Komenského ve Velkém Meziříčí18.10.2011Kozina Antonín, Ing.
197Oprava komunikace Ke Třem křížum ve Velkém Meziříčí14.10.2011Kozina Antonín, Ing.
198Rekonstrukce gastronomického provozu školní jídelny na ulici Poštovní10.10.2011Kozina Antonín, Ing.
199Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Nad Tratí ve Velkém Meziříčí06.10.2011Kozina Antonín, Ing.
200Interiér vestibulu radnice ve Velkém Meziříčí05.10.2011Kozina Antonín, Ing.
201Jednotné orinetační dopravní značení ve Velkém Meziříčí - označení ulic, kulturních a turistických cílů, sportovišť29.09.2011Švaříček Marek, Ing.
202Chodník pro pěší na ulici Bezručova ve Velkém Meziříčí19.09.2011Kozina Antonín, Ing.
203Projektová dokumentace demolice objektu bývalého domova důchodců ve Velkém Meziříčí14.09.2011Kozina Antonín, Ing.
204Aktualizace projektové dokumentace - studie úprav hřbitova na Moráni12.09.2011Zachar Jiří, Ing.
205Rekonstrukce ústředního vytápění v objektu Mateřské školy Olší nad Oslavou07.09.2011Kozina Antonín, Ing.
206Sanace vlhkého zdiva objektu bývalého výměnku domu č. 37 ve VM31.08.2011Kozina Antonín, Ing.
207Regenerace zeleně - Velké Meziříčí30.08.2011Zachar Jiří, Ing.
208Sociální zařízení pro dětské dopravní hřiště ve Velkém Meziříčí15.08.2011Kozina Antonín, Ing.
209Stavební úpravy části bývalého areálu AGADOS pro potřeby Technických služeb VM03.08.2011Kozina Antonín, Ing.
210Doměření části stokové sítě města Velké Meziříčí02.08.2011Kozina Antonín, Ing.
211Oprava komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí29.07.2011Kozina Antonín, Ing.
212Rozšíření metropolitní sítě27.07.2011Švec Josef, Ing.Bc
213Odlehčení dešťové kanalizace ulice Mírová26.07.2011Kozina Antonín, Ing.
214Plynofikace budovy sportovního areálu Tržiště ve Velkém Meziříčí13.07.2011Kozina Antonín, Ing.
215Oprava opěrné zdi ulice Družstevní Velké Meziříčí13.07.2011Kozina Antonín, Ing.
216Office 2010 Select04.07.2011Švec Josef, Ing.Bc
217Kamera Oslavická04.07.2011Švec Josef, Ing.Bc
218Kamera Oslavická - optika, elektro04.07.2011Švec Josef, Ing.Bc
219Zhotovení pěti kusů přístřešků pro autobusové zastávky04.07.2011Kozina Antonín, Ing.
220Výměna oken a dveří v MŠ Olší nad Oslavou27.06.2011Kozina Antonín, Ing.
221Malířské práce ZŠ na ulici Sokolovská24.06.2011Kozina Antonín, Ing.
222Výpočetní technika 201115.06.2011Švec Josef, Ing.Bc
223Oplocení zahrady MŠ na ulici Sokolovská01.06.2011Kozina Antonín, Ing.
224Výměna oken a dveří v Městské knihovně ve Velkém Meziříčí13.05.2011Kozina Antonín, Ing.
225Víceúčelový sál Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí - dokumentace09.05.2011Kozina Antonín, Ing.
226Plynofikace ulice Vrchovecká ve Velkém Meziříčí28.04.2011Kozina Antonín, Ing.
227Izolace a zateplení střechy Městské knihovny Velké Meziříčí26.04.2011Kozina Antonín, Ing.
228Základní technické vybavení pro RD Hliniště26.04.2011Kozina Antonín, Ing.
229Zateplení střešního pláště tělocvičny ZŠ Oslavická19.04.2011Kozina Antonín, Ing.
230Výměna oken a dveří v MŠ Lhotky06.04.2011Kozina Antonín, Ing.
231Digitální povodňový plán ORP Velké Meziříčí - vypracování dokumentace18.02.2011Zachar Jiří, Ing.
232Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu MěÚ VM - dodávka nábytku pro vybavení učebny07.02.2011Švec Josef, Ing.Bc
233Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu MěÚ - technické vybavení31.01.2011Švec Josef, Ing.Bc
234Restaurování dekorativní malby ve vstupní hale historické budovy Radnice19.01.2011Kozina Antonín, Ing.
235Oprava jižní fasády historické budovy radnice č.p. 29 ve Velkém Meziříčí 18.01.2011Kozina Antonín, Ing.
236Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí06.01.2011Švec Josef, Ing.Bc

Kalendář akcí

Květen 2018 červen 2018
po út st čt so ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Počasí


Novinky e-mailem

Pro odběr newsletteru zadejte prosím Váš e-mail.

Městský web ocenila porota za stálé vylepšování