info box

RSS - novinky

feed-image Odběr novinek

Statistika

Počítadlo zobrazení :
9.220.174

Územní plánování

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Úřad územního plánování (1)

 

Kde nás najdete:

Stará budova radnice,

Radnická 29/1,

3. Patro,

Kancelář číslo 322.

 

Působnost úřadu územního plánování podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (tzv. stavební zákon) zajišťuje na MěÚ Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje.

Rozsah činnosti oddělení územního plánování je vymezen především stavebním zákonem jako obce s rozšířenou působností a organizačním řádem MěÚ. Svoji činnost oddělení vykonává v přenesené působnosti.

V této rubrice naleznete informace o činnosti oddělení územního plánování, kontakty na jednotlivé pracovníky oddělení a další informace a podklady (např. formuláře) pro získání potřebných vyjádření nebo stanovisek.

 

 

Územně plánovací dokumentace (49)

 

O pořízení územně plánovací dokumentace (ÚPD) rozhoduje zpravidla zastupitelstvo obce z vlastního podnětu. Mezi nejčastěji  pořizovanou ÚPD patří územní plán (ÚP) a regulační plán (RP). Problematika ÚP je řešena § 43-57 stavebního zákona a RP § 61-75 stavebního zákona.

Územní plán je z hlediska obce nejdůležitějším nástrojem územního plánování a je pro trvale udržitelný rozvoj obce nepostradatelný. Stavební zákon ukládá obcím „povinnost“ pořídit nový ÚP do konce roku 2015, jinak nebude jejich veškerá stavební aktivita z hlediska územně plánovací dokumentace umožněna.

 

 Postup při pořízení ÚPD 404.86 Kb

 Finanční podpora tvorby a aktualizace ÚPD 56.15 Kb

 

 

Vysvětlivky:

ÚPSÚ, ÚPNSÚ – územní plán sídelního útvaru,

ÚPO – územní plán obce, ÚP – územní plán

Pokud u projednávané ÚPD nejsou žádné dokumenty, nelze se k této ÚPD v současné době vyjadřovat

 

PŘEHLED ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCÍ ORP VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odstavce 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), zveřejňuje podle § 165 odstavce 2 stavebního zákona údaje o vydaných územních plánech a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet.

Údaje o níže uvedených územních plánech obcí v ORP Velké Meziříčí jsou zveřejněny na webové adrese: www.uur.cz , Evidence územně plánovací činnosti obcí.

 

Do tištěné podoby níže uvedených územních plánů obcí v ORP Velké Meziříčí je možno nahlížet:

-  u pořizovatele – Městský úřad Velké Meziříčí, Odbor výstavby a regionálního rozvoje

-  u stavebního úřadu – MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoj a MěÚ Velká Bíteš, Odbor výstavby a ŽP (dle místní a věcné příslušnosti)

-  u obce, pro kterou byl pořízen

-  u krajského úřadu – Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu

 

K dálkovému nahlížení jsou níže uvedené územní plány obcí v ORP Velké Meziříčí vystaveny na webové adrese: www.mestovm.cz  Doklady o pořízení níže uvedených územních plánů obcí v ORP Velké Meziříčí jsou uloženy u obce, pro kterou byl územní plán pořízen v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona.

Kalendář akcí

Květen 2018 červen 2018
po út st čt so ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Počasí


Novinky e-mailem

Pro odběr newsletteru zadejte prosím Váš e-mail.

Městský web ocenila porota za stálé vylepšování