info box

Statistika

Počítadlo zobrazení :
9.299.409

Tato aplikace slouží jako prostředek komunikace občana  s představiteli města. Vámi položený dotaz, námět, příspěvek nebo stížnost bude do 5 pracovních dnů zodpovězen formou zveřejnění otázky s odpovědí na této stránce. Vždy uvádějte Vaše jméno a příjmení a e-mail. Rozsah příspěvku je omezený (1200 znaků). Zasílat můžete také názory či reakce na ostatní příspěvky. Odeslaný příspěvek bude zveřejněn v co možná nejkratším čase.


Tento nástroj neslouží k vyřizování osobních účtů či osobních příkoří. Nebudou zveřejněny příspěvky, které podporují protizákonné aktivity a zejména ty, které jsou v rozporu s platnými zákony. Není dovoleno jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Města Velké Meziříčí, používat hanlivých a neetických výrazů, zveřejňovat komerční reklamu. Tato služba občanům neslouží k výměně politických názorů - takové příspěvky budou ignorovány. Správce si rovněž vyhrazuje právo nezveřejňovat příspěvky lživé a pomlouvačné, anonymní příspěvky odesílané opakovaně z téže IP adresy pod různými jmény a bez platné emailové adresy. Zveřejněné názory nemusí být shodné se stanoviskem radnice. Správce nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší tyto předpisy a platné zákony. Uživatel, který poruší tato pravidla, bere na vědomí, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona.

 

Elektronická kniha přání a stížností

Jan Fabián | 26. 11. 2015

Dobrý den, delší dobu pozoruji funkci semaforů na křižovatce naproti vjezdu do náměstí a pokud jedu od židárny a chci pokračovat směrem na Křižanov, tak nesvítí zelená šipka vpravo i když svítí zelená ze směru od Křižanova. Přitom z Náměstí ani ze směru od Jihlavy nikdo jet na Křižanov nemůže! A tudíž zcela zbytečně stojím, i když bych mohl jet a čekám až se rozsvítí zelená na všech světlech od židárny (současně se spíná směr z židárny na Jihlavy i na Křižanov) Tj. prosím o přenastavení funkce semaforů, ani v případě když je zelená pro auta přijíždějící od Křižanova byla zelená i pro auta jedoucí od židárny směrem do Křižanova. Možná jsou podobně nesmyslně nastaveny i další semafory, každé zlepšení zrychlí dopravu a v tomto případě to není od věci. Dále by se dle mého názoru mohla přesunout cedule konec obce na komunikaci blíže k firmě Autocolor. Protože před obchvatem již není žádná provozovna. Děkuji

Odbor dopravy a silničního hospodářství - Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Fabiáne.

K semaforům na křižovatce Novosady - Vrchovecká - Hornoměstská jsem podobných dotazů obdržel během let několik. Kromě zařízení detekujícího vozidla z různých směrů přijíždějících ke křižovatce je zařízení napojeno i na tzv. "tlačítka pro chodce", která do procesu řízení provozu zařadí interval pro průchod chodce přes křižovatku po přechodu pro chodce. Pokud je toto tlačítko zmáčknuto, tak už se zelená šipka pro  odbočení vpravo nerozsvítí. Režim semaforů je nastaven s prioritou bezpečného provozu v křižovatce, ne s prioritou pohodlí řidičů, pravidelný servis zařízení provádí odborná firma na základě objednávky TS Velké Meziříčí. Nicméně požádal jsem zástupce TS Velké Meziříčí o kontrolu, zda SSZ v křižovatce nevykazuje nějaké změny oproti standardnímu nastavení.

Co se týče umístění značky IS 12b na spojovací komunikaci mezi obchvatem a ulicí Třebíčská, kterou máte zřejmě na mysli, je umístěno dle našeho názoru i názoru PČR správně.

Josef Prokop | 20. 11. 2015

Dobrý den, obracím se na vás s prosbou řešení - dokončení úpravy okolí památníku padlým na Lipnici. V rámci obnovy zeleně bylo vkusně upraveno okolí památníku, včetně výsadby nových stromů a trávníku. O to více nyní kontrastují s touto úpravou rozpadlé nebo chybějící zídky lemující pietní místo. Bylo by možné naplánovat a dokončit celkovou úpravu okolí památníku? Děkuji, s pozdravem J. Prokop

Starosta - Radovan Necid

Dobrý den pane Prokope,

 

na místě, které zmiňujete, byla před třemi týdny městská rada spolu s odborem výstavby a shodli jsme se, že oprava zídek a odvodněmí pod nimi je nezbytná. Požádali jsme tedy investiční techniky města, aby zajistili odhad nákladů, odbor pak o zajištění financí, výběr dodavatele a samotnou opravu. Akce je tedy v běhu. Záleží také na počasí, jesliže udeří mrazy, opravu bychom museli přeložit na jaro.

 

V úctě R. Necid.

Marta | 17. 11. 2015

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda z důvodu bezpečnosti neplánujete udělat nějaký přechod pro chodce u obchodního domu Kaufland. Lidé co jedou s plnými košíky z obchodního domu - senioři, maminky s dětmi často nemají šanci s plným košem bezpečně přejít. Řidiči často parkují i mimo vyznačená místa, tzn. auta stojí různě před obchodním domem u mantinelů(většinou uvnitř řidiči sedí a čekají na své blízké co nakupují i delší dobu). V místě kde by měl člověk projít alespoň s nákupním košem mezi mantinely, zde auta brání výhledu. Člověku nezbyde nic jiného než vkročit do poloviny vozovky, a buď je vytrouben, nebo dostane přednost.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Marto.

Parkoviště u Kauflandu považuji ve smyslu § 7 odst.2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, za komunikaci neveřejnou, sloužící potřebě vlastníka nebo provozovatele obchodního domu Kaufland. Takto bylo parkoviště i projektováno a povoleno. V souladi s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nejsme oprávnění zde stanovovat místní úpravu provozu, např. tedy i přechod pro chodce. Toto je zcela v působnosti vlastníka parkoviště. Doporučuji proto obrátit se s Vaším požadavkem na vedení obchodního domu Kaufland.

S pozdravem

Jiří Pospíchal

 

Pavel Stávek | 7. 11. 2015

DOBRÝ DEN, JE MOŽNÉ NA STRÁNKÁCH MĚSTA ,V ČÁSTI „HOSPODAŘENÍ MĚSTA“,DOPLNIT VŠECHNY PŘÍLOHY ROZPOČTU PRO ROK 2015.JE ZDE POUZE Č.15 A 16. DĚKUJI,PAVEL STÁVEK.

Město Velké Meziříčí

Dobrý den pane Stávku,

přílohy k rozpočtu města pro rok 2015 jsou doplněny a zveřejněny v sekci Hospodaření města.

Pěkný den.

Pavla Pólová, finanční odbor

Natalie | 4. 11. 2015

Dobrý den, Chtěla bych se informovat jestli je pravda to že učitelky ve školkách musí chodit každý den ven s dětma a to za každého počasí. Bylo nám řečeno že jím to nařizuje vyhláška. Chtěla bych se zeptat kdo vyhlášku vydal a jestli to je pravda moc děkuji za odpověď

Odbor školství a kultury - Pavel Stupka

Dobrý den,

 

jedná se o vyhlášku ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. V § 21 odst. 2 se uvádí toto:

 

"V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí do venkovního prostředí nebo stíněných teras v co největším rozsahu."

 

Není zde tedy uvedeno, že děti musí chodit ven za každého počasí, ale pokud nenastanou případy ve vyhlášce uvedené, měly by děti zpravidla 2 hodiny venku být..

 

S pozdravem

 

Pavel Stupka

 

 

 

Jan Mráz | 26. 10. 2015

Dobrý den, proč byla minulý týden pokácena alej stromů u tratě kolem hřbitova, když v projektu regenerace zeleně je u většiny stromů vyznačeno zachování nebo pouze řez. Jedná se o stromy č. 168-180 v dokumentu (INV Karlov A2.pdf) Děkuji za odpověď.

Odbor životního prostředí - Jiří Zachar

 

 

 

Dobrý den,

k Vašemu dotazu  k pokácení aleje stromů (č. 168-180) u železniční tratě kolem hřbitova v návaznosti na projekt regenerace zeleně sdělujeme:

Projekt „Velké Meziříčí – Regenerace zeleně“  byl zpracován firmou Greenberg designing outdoor apaces v roce 2011. Od této doby do doby realizace v roce 2014-2015 došlo mimo jiné i u stromů ve Vámi uváděné lokalitě ke zhoršení jejich stavu (stromy usychaly, docházelo k pádům větví prakticky při každém silnějším větru) a tím k ohrožení procházejících osob, projíždějících dopravních prostředků, ale rovněž i přilehlé řady hrobových míst. V dohodě s AOPK Havlíčkův Brod byla provedena  změna v projektové dokumentaci a Vámi uváděné topoly byly navrženy k eliminaci a následně  na druhé straně za plotem hřbitova byla provedena výsadba nových stromů, jako náhrada za tyto pokácené stromy. Změny v projektu „Velké Meziříčí – Regenarace zeleně“, které byly provedeny v průběhu regenerace zeleně, jsou zakresleny v mapách dokumentace skutečného provedení. Tyto i další podklady jsou k dispozici na odboru životního prostředí, kde Vám budou v případě Vašeho zájmu podány podrobnější informace.

 

S pozdravem Jiří Zachar

 

 

Eva Novotná | 22. 10. 2015

Dobrý den pane starosto, v loňském roce, když se zaváděla doprava MHD pro seniory zdarma, bylo přislíbeno totéž i pro mládež. Zajímalo by mě zda bude tento, konec konců i předvolební slib, dodržen. Děkuji za odpověď, s pozdravem Novotná

Starosta - Radovan Necid

Dobrý den paní Novotná,

 

odpovím Vám prostřednictvím Velkomeziříčska, které o tom již psalo:

 

http://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/1150-deti-zatim-mhd-zdarma-mit-nebudou

 

V úctě R. Necid.

Josef Prokop | 13. 10. 2015

Dobrý den, některé parkové úpravy v projektu regenerace zeleně byly v důsledku klimatických podmínek přesunuty na podzim. Například u památníku padlým na Lipnici má podle dokumentace dojít k výsadbě živého plotu a obnově travnatých ploch. Kdy budou tyto práce provedeny? Vzhledem k datu a potřebě zakořenění rostlin a vzejití travního semene je polovina října možná již pozdní termín k realizaci. Děkuji za odpověď, s pozdravem J. Prokop

Odbor životního prostředí - Jiří Zachar

 

Dobrý den,

 

veškeré plánované práce, které souvisí s realizací předmětného projektu, budou dokončeny nejpozději do pátku 30.10. 2015. Zhotovitel pracuje v intervalu doporučených termínů agrotechnických lhůt pro jednotlivé druhy rostlin, které zbývá v poslední etapě vysadit, příp. vyset. Firma KHL-EKO provádí výměny sazenic stromů a keřů, které během vedetace uschly. Jedná se o 1080 kusů keřů /nejvíce na hřbitově Karlov/ a 15 kusů stromů /1 kus památník Lipnice, 2 kusy sídliště Bezděkov, 12 kusů hřbitov Karlov/ . Z celkového objem odložených výsadeb keřů připadá nejvíce na lokalitu ulice Hornoměstská a památník Lipnice. Výsevy trávníků proběhnou v lokalitě Sokolovská, Lipnice a Hornoměstská.

  

JIŘÍ ZACHAR

P.Beneš | 7. 10. 2015

Dobrý den. Pane inženýre Pospíchale, rád bych se dotázal, jestli iniciátorem "oprav" na autobusovém nádraží bylo město VM a pokud ano, jestli to, co se tam "opravilo" myslíte jako vážně??? Velmi vám děkuji za vaši vyčerpávající a fundovanou odpověď!

Odbor výstavby - Jiří Oulehla

 

Dobrý den,

byla mi předána Vaše žádost o vysvětlení způsobu opravy proježděných kolejí na autobusovém nádraží.

S ohledem na stanovené finanční prostředky a skutečnost, že nádraží je v provozu cca 10 let, nebylo zadáním opravy provést generální rekonstrukci povrchu či výměnu asfaltu za kámen apod. Zadáním bylo odstranění vyježděných kolejí tak, aby nebyli cestující znečišťováni zastavujícími autobusy a aby se postupně neobnažily podkladní vrstvy komunikace. Rozsah oprav byl zvolen také s ohledem na to, že opravy většího rozsahu musí být projednány se správci sítí a v 80% případů dochází k mnohasettisícovému navýšení ceny s poměrně dlouhým termínem ukončení stavby.

 

Jiří Oulehla

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

jiří winterling | 13. 9. 2015

děkuji za částečnou odpověď která je v intencích já nic já muzikant pokud je takto nebezpečná situace myslím, že není na místě se schovávat za jinou institucí a určitě by se našlo ve vašem rezortu místo pro jednání s Eonem o této problematice. Když jsem to zkusil já požadovali abych jim zajistil pozemkový výpis vlastníka a další maličkosti které jako stěžovatel u nich požadují věřím, že vaše další odpověď bude příznivější vždyť ulice jsou součástí Velkého Meziříčí nebo patří již jen společnostem? ještě jednou děkuji za odpověď Winterling

Technické služby – Jaroslav Mynář

Dobrý den pane Winterling, mrzí mne že moji odpověď berete jako schovávání se. Z Vaší odpovědi je patrno, že je Vám známo komu uvedené zařízení náleží a proto mně překvapuje, že se obracíte na Technické služby, které jsou ve vztahu ke společnosti E-on ve stejném postavení jako jakýkoliv jejich zákazník, tedy ve stejném jako jste i Vy. Váš podnět jsem tedy předal na odbor výstavby. S pozdravem Ing. Jaroslav Mynář  

Jaroslav Prokop | 9. 9. 2015

Dobrý den, vyslovil bych několik přání: 1)na křižovatce u Hada cedule přechod pro chodce zakrývá výhled na semafor, především pokud stojíte před křižovatkou jako druhý či třetí směrem od Třebíče či od Brna. Nešlo by projít značení u křižovatky a posunout značky přechod pro chodce tak, aby nepřekáželi ve výhledu na semafory? Dříve tam značky nebývali a neclonili ve výhledu na semafory. 2) nové chodníky pro pěší u kruhového objezdu u čerpací stanice Slovnaft mají snížené obrubníky (to je super), jen ten "starý" chodník těsně za benzinovou stanicí (navazuje na výjezd z benzinové stanice) vedle silnice 602 začíná zvýšeným obrubníkem a tudíž se na něj špatně nastupuje, především pokud někdo vede kolo, kočárek apod. Poprosil bych o snížení tohoto nájezdu na chodník, v souladu s novými chodníky u kruhového objezdu. Předem děkuji

Odbor dopravy a silničního hospodářství - Jiří Pospíchal

 

Dobrý den, pane Prokope.

S těmi značkami se pokusíme něco udělat ve spolupráci s Technickými službami, umístění opravdu není zcela dokonalé.

Co se týče úpravy chodníku, je to již domluvené, také se mi to takto nelíbilo. Firma PORR která je dodavatelem stavby to do konce září 2015 provede.

S pozdravem

jiří winterling | 7. 9. 2015

nevím zda vám tato stížnost náleží,ale třeba se vám povede mi odpovědět. Na ulici Nad kunšovcem u domu č. 51 je umístěna schránka s pojistkami v nebezpečné výšce a je v dosahu jak dětí tak dospělých /myslím tím jejich hlavy/ jako bývalý bepečnostní technik jsem si jist,že toto umístění neodpovídá bezpečnostním předpisům mohl by jste mi zdůvodnit tak nízské umístění? Přitom by stačilo ji umístit o 1,5 metru výše a vše by bylo OK. Předem děkuji za vaši odpověď Winterling

Technické služby – Jaroslav Mynář

Dobrý den pane Winterling, uvedená skříňka s pojistkami nepatří k veřejnému osvětlení a je součástí rozvodné sítě. Proto je potřeba se obrátit na distributora el. energi co je firma E-on.

 

S pozdravem Ing. Mynář Jaroslav 

jiří | 7. 9. 2015

na portálu jste se chlubili, že bude znemožněn průjezd kamionu přes město od září, ale běžte si chvíli stoupnout na Židárnu a nestačíte se divit kolik kamionu projede, co dělá policie / zase si měří rychlost... co / zajímalo by mě jak se dodržuje zákaz průjezdu městem? díky za odpověď Winterling

Odbor dopravy a silničního hospodářství - Jiří Pospíchal

 

 

Vážený pane Winterlingu,

 

nákladní auta, která se pohybují v našem městě, je třeba přesně rozlišit na dva druhy. První z nich je takzvaná místní doprava, to jsou nákladní auta podniků, které ve Velkém Meziříčí sídlí, nebo nákladní auta odjinud, které do Velkého Meziříčí z dobrého důvodu přijedou nebo pokračují severojižním směrem, tzn. na Třebíč nebo na Křižanov. 

 

Druhým druhem je takzvaná tranzitní doprava, což jsou nákladní auta, která přes naše město pouze projíždí z východu na západ a naopak. Tyto náklaďáky objíždí dálnici kvůli úspoře za mýto. 

 

Těch prvních nákladních aut se zákaz vjezdu samozřejmě netýká a ani týkat nemůže - tato nákladní auta nám totiž mimo jiné vozí třeba jídlo, nebo oblečení, nebo materiál pro naše továrny a podobně.

 

Zákaz se týká těch druhých nákladních aut, tedy tranzitní dopravy. Proto není vůbec divné, že v našich ulicích i po prvním září vidíte nákladní auta. Jsou to pekaři, mlékaři, zásobování obchodů a továren a místní dopravci. Neměl byste ale potkávat tranzitující kamiony, které patří na dálnici. Policisté minulý týden několikrát kontrolovali dodržování zákazu tranzitu.

 

Mějte se hezky

Radovan Necid

 

 

MUDr. Magda Fillová | 3. 9. 2015

Dobrý den,pane starosto, ráda bych se zeptala jménem svým i jménem ostatních spoluobčanů na údajné ubytování imigrantů ve výše zmíněném zařízení, na jejich počet, národnost a vůbec jestli jsou tam ubytovaní legálně. Proslýchá se , že počet ubytovaných není zdaleka konečný. Zajímalo by nás, jestli má radnice o této věci informace, třeba o totožnosti těchto imigrantů, zda byli vyšetřeni třeba na přenosné choroby, pokud mají volný pohyb, zda je zajištěna lékařská péče a financování pobytu těchto cizinců. Rádi bychom věděli, zda se informace o pobytu cizinců zakládají na pravdě. Děkuji za odpověď.

Místostarosta - Josef Komínek

Vážená paní doktorko,

 

jelikož těchto dotazů bylo více, kontaktovali jsme obvodní oddělení Policie ČR ve Velkém Meziříčí a požádali je o prověření situace v rekreačním zařízení Nesměř.

Policie ČR provedla několik kontrol, při kterých nebylo zjištěno, že by se v prostoru rekreačního zařízení Nesměř nacházeli uprchlíci.

 

S pozdravem

 

Josef Komínek, místostarosta

 

jiří winterling | 28. 8. 2015

dobrý večer pane Kozina velmi by mě zajímalo kdy bude aktualizována mapa města na té současné je ještě Kablo.... kde jsou provedené změny ? myslím, že by to mělo být ve prospěch návštěvníků a ne pamětníků díky za odpověď Winterling

Odbor výstavby a regionálního rozvoje - Antonín Kozina

 

Dobrý den

V současné době probíhají práce na novém mapovém portále Velkého Meziříčí založeném nad ESRI technologiemi, předpokládáme, že jeho spuštění proběhne ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015, jeho součástí budou i aktualizované mapové podklady. Tuto problematiku řeší kolegové z odboru správního, s případnými dalšími dotazy se obracejte prosím na ing. Josefa Švece.  Děkujeme za Vaši trpělivost.

 

Antonín Kozina

Daniela Hrubá | 18. 8. 2015

Jsem moc spokojená s tím, jak jste udělali Velkomeziříčsko.Jsou tam zajímavé články a hezké fotky. Taky se mi líbí, že je to čtení o městě a ne o tom, co si myslí paní redaktorky. Jen jsem chtěla moc poprosit, jestli by nešlo napsat nějaký seriál na pokračování o osobnostech z našeho města a okolí. Je jich tady hodně!

Odbor školství a kultury - Pavel Stupka

 

Dobrý den paní Hrubá,

 

vážíme si Vaší přízně a děkujeme za podněty ke zlepšení Velkomeziříčska. Redakce, podle svého sdělení, představovat osobnosti města určitě chce. Začala s tím formou rozhovorů s některými, kteří aktuálně dosáhli nějakého mimořádného úspěchu. Nyní se v našem městě mimořádně dařilo sportu, proto přinesla rozhovory s trenéry fotbalových mužstev, otcem a synem Smejkalovými, se Stanislavem Tvarůžkem, který pracuje nejen pro házenou ale i pro sport ve městě dlouhodobě, s otcem hokejisty Pavla Zachy, jenž se dostal do NHL, mimo sportovní oblast pak s architekty, manžely Veličkovými. I v září hodlají představit další z osobností města, a to spojenou se zcela jiným oborem. Samozřejmě chtějí při příležitostech výročí apod. připomínat i ty již nežijící. Náměty na další konkrétní jména redakce Velkomeziříčska velmi uvítá.

 

Pavel Stupka

odbor školství a kultury

Jan Ševčík | 6. 8. 2015

Dobrý den, 1) Reklamní plocha před vjezdem do ES Tradingu zbudovaná v roce 2015 - to je lehce doložitelné fotodokumentací (reklamní panel o ploše cca 8 m2 leží cca 4 m od pozemní komunikace) nemá stavební povolení a je v ochranném pásmu pozemní komunikace - tj. do 15m od II. třídy 602. Zřejmě stojí část na pozemku Krejském, bylo odstraněo zábradlí, hrozí pád osob 2) dále jsou v areálu další reklamní plochy větší než 0,6 m2 a jsou v ochranném pásmu a jde tudíž o nepovolené stavby. 3) Reklamní plochy na fasádě leží opět v ochranném pásmu komunikace a protože nebyly dosud povoleny, tak se jedná opět o nepovolenou stavbu! 4) Na parcele č. p. 5035 se nachází rozestavěná stavba těsně u hranice pozemku. Opět se jedná o nepovolenou stavbu - stavební úřad toto neřeší! 5) Terénní úpravy na pozemku 567/1 jsou prováděny nad výšku 1,5 m a předpokládám, že jde opět o nepovolenou stavbu. 6) U povolených staveb nikde nevidím hromosvody, což je v rozporu s vyhláškami.

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

 

Dobrý den,

odpovědi na Vaše podněty jsou v textu vyznačeny silně:

1)Reklamní plocha před vjezdem do ES Tradingu zbudovaná v roce 2015 - to je lehce doložitelné fotodokumentací (reklamní panel o ploše cca 8 m2 leží cca 4 m od pozemní komunikace) nemá stavební povolení a je v ochranném pásmu pozemní komunikace - tj. do 15m od II. třídy 602. Zřejmě stojí část na pozemku Krejském, bylo odstraněo zábradlí, hrozí pád osob

Při kontrolní prohlídce areálu jsem nezjistil, že by se na tomto místě nenacházela výše uvedená reklamní plocha. Pokud máte na mysli svařenou ocelovou konstrukci, která je natřená na žluto-zeleno, nepovažuji tento výtvor za stavbu pro reklamu.

Ochranné pásmo silnice II. Třidy je 15m od osy přilehlého jízdního pruhu, v tomto pásmu se podle mne žádná taková stavba jak uvádíte nenachází.

Pád osob, jak uvádíte vlivem odstraněného zábradlí jsem nemohl prověřit, nepředpokládám, že by na příjezdové cestě do areálu firmy mělo stát nějaké zábradlí.


2) dále jsou v areálu další reklamní plochy větší než 0,6 m2 a jsou v ochranném pásmu a jde tudíž o nepovolené stavby.

V areálu firmy nebude stavební úřad posuzovat soukromé plochy, mimo ochranná pásma komunikací.


3) Reklamní plochy na fasádě leží opět v ochranném pásmu komunikace a protože nebyly dosud povoleny, tak se jedná opět o nepovolenou stavbu!

Na tento problém je vedeno řízení o změně stavby před dokončením, jak jsem již se uváděl na minulý podnět.


4) Na parcele č. p. 5035 se nachází rozestavěná stavba těsně u hranice pozemku. Opět se jedná o nepovolenou stavbu - stavební úřad toto neřeší!

Nemáte pravdu, že se jedná o nepovolenou stavbu! Na stavbu: „PŘÍSTAVBA PRODEJNÍ PLOCHY A DÍLNY PRO OPRAVU ZAHRADNÍ TECHNIKY“ byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení o provedení stavby. Tato smlouva nabyla účinnosti dne 15.10.2014. Upozorňuji, že smlouva byla podepsána zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR a zástupci Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina, příspěvková organizace, tedy těmi organizacemi, kterým by stavby v ochranných pásmech vadili nejvíce.

Při minulé odpovědi jsem uváděl výčet povolených staveb, kde tato stavba byla uvedena.


5) Terénní úpravy na pozemku 567/1 jsou prováděny nad výšku 1,5 m a předpokládám, že jde opět o nepovolenou stavbu.

Pokud doložíte výškové geodetické zaměření stávajícího a  nově upraveného terénu, kde bude zřejmé, že se jedná o nedovolenou terénní úpravu nad výšku nad 1,5m od původního terénu a plochy nad 300 m2. Bude zahájeno řízení o odstranění stavby.

Tuto domněnku, že se jedná o nedovolené terénní úpravy není možné bez výškového zaměření objektivně posoudit.

6) U povolených staveb nikde nevidím hromosvody, což je v rozporu s vyhláškami.

Za projekt podle zákona 183/2006 Sb. – stavební zákon, §159, odst. (1) – Projektant zodpovídá za správnost, celistvost,  úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

 

Podle výše uvedeného za projekt zodpovídá projektant, stavebník při kolaudací doloží potřebné dokumenty podle, kterých stavba splňuje požadavky na bezpečnost. U zkolaudovaných staveb nebo části staveb tyto doklady byly doloženy.

Pokud bude mít další dotazy ohledně staveb a areálu firmy ES-TRADING, s.r.o. Karlov 2098, 594 01 Velké Meziříčí, doporučuji osobní návštěvu v kanceláři č.220 odboru výstavby. Nemyslím, že je nezbytně nutné využívat veřejnou knihu přání a stížností k řešení podobných podnětů, jaké uvádíte. V případě dalších obsáhlejších dotazů bude odpověď odeslána tazateli, nikoli přes veřejnou knihu přání a stížností.

 

S pozdravem,

Ing. Pavel Kříbala

referent

Ladislav B | 6. 8. 2015

Poděkování poctvému nálezci Chci poděkovat poctivému nálezci, který našel na ulici Novosady ve VM peněženku s hotovostí něco přes 2000 Kč a odevzdal ji na Městskou policie VM. Navíc ani nepovažoval za nutné nechat na sebe kontakt s tím, že žádné nálezné nechce. Jěště jednou děkuji. LB

Městská policie - Petr Dvořák

Dobrý den,

s potěšením jsme Vám předali peněženku, kterou strážníci jako nález přijali od poctivého nálezce, jehož odpovědného přístupu k nalezené věci si velmi ceníme a kterému jsme samozřejmě poděkovali.

 

S pozdravem

 

Ing. Petr Dvořák

Simona Lázničková | 23. 7. 2015

Dobrý den, během jarní úpravy zeleně byly po městě doplněny lavičky na hlavních trasách. Bylo možné tuto úpravu provést i na zastrčených místech? A to také na prostranství v ulici Čechova za domem 1399 doplněním další lavičky a úpravou okolo původního pískoviště? Je zde také houpačka, která ze značně zrezivělá a pro děti nebezpečná. Každý den vidím, že je místo hojně užívané dětmi i dospělí zde cvičí na prolézačkách. Věřím, že úprava by nebyla výrazně finančně náročná, pouze zemní práce a starší lavička by postačila. Děkuji

Technické služby – Jaroslav Mynář

Dobrý den paní Lázničková o umístění nových laviček nerozhodují Technické služby, ty jen provedou montáž dle požadavku města. Na nejbližší poradě Vaši žádost předložím. S pozdravem

Ing. Jaroslav Mynář

Jan Ševčík | 22. 7. 2015

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda výstavba všech objektů ve firmě ES Trading - Karlov 2098, 594 01 Velké Meziříčí je povolena stavebním úřadem v souladu se zákonem. Neustále probíhají různé přestavby, budování nových obejktů a přístaveb objektů v areálu. Dále by mě zajímalo, zda byla schválena změna užívání ze skladů na restauraci v objektu Subway, nebo tyto prostory nebyly nikdy zkolaudovány pro restauraci a nyní se zde provozuje restaurace? Dále se v okolí firmy objevili reklamní plochy 1) na parkovišti u firmy ES Trading 2) u komunikace II. třídy se objevují směrové cedulky na restauraci Subway, která je umístěná v areálu ES Trading 3) na fasádě objektu ES Trading se objevují reklamní billboardy Jsou všechny tyto plochy součástí stavebního povolení/ohlášení pro dané objekty? Jsou tyto reklamní plochy schváleny stavební úřadem či správcem komunikace pokud se nacházejí v ochranném pásmu komunikace II. tř 602? Děkuji za zveřejnění Vašich odpovědi na těchto stránkách. Zdravím

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

 

Dobrý den, v areálu firmy ES-TRADING, s.r.o. jsou povoleny tyto stavby:

přípojka vody (2015), přístavba prodejní plochy a dílny pro opravu zahradní techniky (2014), změna účelu objektu na provozovnu rychlého občerstvení (2014), přístavby prodejní plochy a dílny pro opravu motocyklů a zahradní techniky (2012), předávací a skladovací hala pro návěsy a prodejní skald (2012), dílna pro opravu motorek a garáže (2007), obchodní areál ES-TRADING (2006). Je také povolena stavba pro reklamu rok (2010). Podle §79 stavebního zákona odst. 2 písmena a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťované mimo ochranná pásma pozemních komunikací, nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby a ani územní souhlas. Pokud je reklamní zařízení umístěno v ochranném pásmu pozemní komunikace, je potřeba se s dotazem obrátit na správce pozemní komunikace. Na reklamní plochy umístěné na fasádě objektu je zahájeno řízení o změně stavby před dokončením.

 

Pavel Kříbala

Alena Vitešniková | 16. 7. 2015

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je možné, že během letních měsíců je uzavřená oční ambulance a to jak v červenci na dva týdny i v srpnu na dva týdny (chápu, že čerpají dovolenou - avšak nyní přes prázdniny ordinace spíše nefunguje než funguje), ale je opravdu neúnosné, aby především starší pacienti museli dojíždět do nemocnice v Novém Městě na Moravě. Je snad nutné, aby si lidé kteří se starají o rodiče a prarodiče, kteří jsou nemocní dovolenou a museli jet kvůli jednomu doktorovi až do Nového Města na Moravě. (Většina pracujících lidí má nárok na 20 dní dovolené za rok) Zdravím a děkuji

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Marta Muchová

Dobrý den, paní Vítešníková, chápeme Vaše rozhořčení, nicméně oční ambulance ve Zdravotním středisku Kablo je soukromým zařízením a provozní záležitosti jsou tak pouze na zřizovateli tohoto zařízení. V případě nutnosti je možno využít i oční ambulanci na Domě zdraví ve Velkém Meziříčí, Poříčí 11, MUDr. Jindřiška Nováková.

Marta Muchová

Jana | 13. 7. 2015

Dobrý den, chci se zeptat jestli neuvažujete aby školky ve Velkém Meziříčí otevíraly dříve. Mám nastupovat po mateřské do zaměstnání které jsem si sehnala ale mám chodit na 6:00 do práce a bohužel kvůli školce která otevírá až později nevím jestli mi zaměstnavatel vyjde vstříc. Moc jsem mu to nelíbilo. Ve větších městech fungují školky od půl šesté. Myslím si že by to uvítalo více maminek které nemají možnosti babiček. Děkuji

Odbor školství a kultury - Pavel Stupka

Dobrý den,

 

provozní doba mateřských škol je nastavena v době od 6:00 do 16:00 hodin. V loňském roce proběhl průzkum mezi rodiči, zda-li nemají zájem o její rozšíření, avšak velká většina se vyslovila pro zachování stávající doby. Pokud však máte zájem umístit Vaše dítě do mateřské školy před šestou hodinou, provozní zaměstnanci jsou zde již od 5:30 hodin a lze se po dohodě s ředitelkou  Mgr. Suchánkovou a vedoucí učitelkou příslušné školky individuálně dohodnout na dřívějším umístění dítěte.

 

S pozdravem

 

Ing. Pavel Stupka

Pepíček Vopršálek | 9. 7. 2015

Prosím zprovozněte internet na náměstí nastavením menšího zabezpečení scriptů. Děkuji. Váš IT přítel Pepa

Odbor Správní – Ing.Bc.Josef Švec

 

Kiosek slouží  k informování občanů a tento účel splňuje.

Zabezpečení scriptů je nastaveno podle doporučené předlohy.

Josef Kašpar | 9. 7. 2015

Dobrý den, mám otázku ohledně kašny na náměstí. V současné době je stále mimo provoz. Přitom cedule na kašně oznamuje dokončení jaro 2015. Proč došlo ke zpoždění a kdy bude kašna opravená a v provozu. Díky za odpověď.

Město Velké Meziříčí

 

Vážený pane Kašpare,

ke zpoždění zprovoznění kašny došlo z důvodu důsledného dodržení technologických přestávek na základě doporučení specialisty pro restaurování z Národního památkového ústavu ÚOP v Telči Mgr. Petra Severy. Předčasným napuštěním kašny mohlo dojít k poškození aplikovaných materiálů. V současné době je restaurování kašny dokončeno, kašna je napuštěná a probíhá zkouška těsnosti. Po dokončení zkoušky bude kašna uvedena do provozu.

 

 

Jan Jenik | 11. 6. 2015

Dobry den, je mozne zakazat/omezit koureni na detskych hristich? Kazdy den se setkavam s tim jak si nektere matky vesele nonstop vykuruji malym detem pod nos a je jim uplne jedno ze si kolem nich hraje spousta malych deti ktere to musi dychat. Pokud se jim snazim domluvit jsem akorat ten spatny ja a pristi den se situace opakuje. Myslim si ze koureni na detska hriste zasadne nepatri. Dekuji Jan Jenik

Tajemník - Marek Švaříček

Dobrý den,

 

kouření na dětských hřištích, jejichž provozovatel je město Velké Meziříčí, je samozřejmě provozním řádem zakázáno.

Provozní řád je vyvěšen na každém městském dětském hřišti a je i dostupný na webových stránkách města (konkrétně v informacích z odboru životního prostředí).

Zakázáno je nejen kouření, ale i např. konzumace alhoholu přímo na hřišti nebo i vstup

pod vlivem alkoholu na hřiště.

Porušování provozního řádu pak může být řešeno strážníkem Městské policie Velké Meziříčí.

 

S pozdravem

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník

 

 

 

 

Mikey | 7. 6. 2015

Dobry den Prosil bych o posekání trávy na Discgolfovém hřišti, Děkuji

Tajemník - Marek Švaříček

Dobrý den,

 

dle sdělení jednatele Technických služeb VM, s.r.o. Ing. Jaroslava Mynáře bude tráva na discgolfovém hřišti na Kunšovci posekaná do konce tohoto týdne, tj. do 14.6.2015. Jedná se již o druhou letošní seč.

 

S pozdravem

 

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník  

jiří winterling | 30. 5. 2015

jsou již známy dílčí výsledky používání vah? díky za odpověď

Odbor dopravy a silničního hospodářství - Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Winterlingu.

Předběžná informace od dodavatele technologie vah je taková, že je přetíženo průměrně 5-10 vozidel denně. Bohužel zatím nebyla provedena přesná  kalibrace vah, take tyto výsledky jsou spíše odhad.

S pozdravem

Jiří Pospíchal

Miloš Kolář | 25. 5. 2015

Dobrý den, rád bych se zeptal, kdo všechno se podílel na vzhledu a grafickém zpracování měsíčníku Velkomeziříčsko? Dá se někde měsíčník stáhnout v PDF? Děkuji.

Jupiterclub - Milan Dufek

 

Dobrý den,

vzhled a grafické zpracování měsíčníku Velkomeziříčsko byl kompromisem návrhu XARTU a redakce měsíčníku, odsouhlasený vydavatelem.

Měsíčník v PDF bude možné stáhnout na novém webu Velkomeziříčska. Web se připravuje.

S pozdravem Mgr. Milan Dufek

Občan | 28. 4. 2015

Dobrý den, Jako občan města VM jsem téměř každodenně v celkem špatné situace, když přijíždím z práce ke svému domu na ul. Čermákova 49. Je tu opravdu nedostatek místa a to i o víkendech.. Jako jeden z důvodů, proč je pouze u našeho domu nedostatek míst, je jednosměrka směrem k řadovým RD též na ulici Čermákova- obyvatelé RD, dvou BD a také jejich návštěvy jsou ''líní'' objet k nim po Mírové na parkoviště nahoře. Každý den před domem stojí min. 2 auta, která nepatří k obyvatelům či návštěvám tohoto domu. Např. vínový citroen c3 patří ženě z č.p.2 a další malé červené auto pánovi z rd č.p. 47. Je jich samozřejmě víc.. Místo na rozšíření parkoviště tady je, směrem ke garážím. Možná by stačily úpravy velké prohlubně na případné stání v bezprostřední blízkosti stávajícího parkoviště. Děkuji za odpověď! Občan VM

Odbor dopravy a silničního hospodářství - Jiří Pospíchal

 

Dobrý den, pane Občane VM.

Váš podnět beru na vědomí a při nejbližší schůzi pracovní skupiny s názvem „Chodníková komise“ ( jejímiž členy je zástupce vedení města – pan místostarosta, ředitel TS VM s.r.o, vedoucí odboru výstavby, vedoucí odboru dopravy a další zastupitel města) se budeme Vaším podnětem zabývat.  Pokud to bude možné, budeme se snažit nějak situaci zlepšit. Bohužel takovýchto podnětů máme více, a je to většinou hlavně otázka finančních možností města, co se zvládne udělat a co ne.

Příště se můžete klidně i podepsat, nikoho za takováto podání nestíháme ani netrestáme, naopak jsou pro nás zdrojem důležitých informací.

S pozdravem

ing.  Jiří Pospíchal

Marie Sodomková | 19. 4. 2015

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli by bylo možné přidat další kontejner na bioodpad na ulici Družstevní v prostou Nad Valičkovými. Vzhledem k tomu, že jsou zde zahrady, je pouze jeden kontejner nedostačující. Předem děkuji za odpověď a věřím v kladné vyřízení žádosti.

Technické služby – Jaroslav Mynář

Dobrý den paní Sodomková, o umístění kontejnerů na separaci i bioodpady rozhoduje Odbor životního prostředí Městského úřadu ve Velkém Meziříčí. Váš požadavek tam předneseme.

 

S pozdravem Ing. Jaroslav mynář - jednatel

Martin PETR | 19. 3. 2015

Dobrý den, dnes ve čtvrtek 19.3.2015 jsem navštívil referát dopravy MÚ Velké Meziříčí ve věci přepisu osobního automobilu na nového majitele v rámci vašeho úřadu.Dostavili jsme se oba dva (kupující i prodávající) se všemi doklady. V čekárně úřadu nebyl nikdo kdo by čekal na odbavení u druhé přepážky. V provozu bylo pouze jedna přepážka, u druhé přepážky sice seděl úředník, ale odmítl nás obsloužit s tím, že nejsme objednání a on přijme jen ty co jsou objednaní.Tento postup bych byl schopen pochopit, kdyby byla plná čekárna lidí a úředník opravdu nevěděl kam dřív skočit.Ale v případě kdy tam pouze sedí, tomu opravdu nerozumím (dle jeho tvrzení samozřejmě vyřizuje neodkladnou agendu). Nezlobte se na mne ale v tomto světle je vaše vize úřadu "JSME TU PRO VÁS" s tvrzením, že si zaměstnanci uvědomují že jejich práce je službou veřejnosti jen pustou frází a zbytečně popsaným kusem papíru. Martin PETR

Tajemník - Marek Švaříček

Vážený pane Petře,

na odboru dopravy a silničního hospodářství, registru vozidel a řidičů, jsou od 16.3.2015 čtvrtky a pátky v čase od 8:00 do 13.00 hod. určeny pro klienty, kteří jsou objednaní přes internet.

Zaměstnanci obsluhující přepážkové pracoviště se nevěnují pouze případům, které se dají obratem vyřešit při jednání s klientem, ale i případům, které je nutné dořešit po skončení úředních hodin pro veřejnost (zejména se jedná o schvalování technické způsobilosti vozidel – tj. dovozy nebo stavby či přestavby vozidel).

Stávající personální obsazení přepážkových pracovišť bohužel nyní neumožňuje to, aby ve čtvrtek a v pátek byl zajištěn provoz v plném rozsahu.

Proto byl ve čtvrtek a v pátek nastaven takový systém práce na přepážkovém pracovišti, aby obsluha přepážky stihla obsloužit určitý počet klientů (předem objednaných) a zároveň stihla dodělat žádosti přijaté od jiných klientů v pondělí, v úterý a ve středu. Z tohoto důvodu nenastane ve čtvrtek a v pátek stav, kdy by byla plná čekárna lidí.

Snažíme se maximálně vyjít vstříc všem klientů a proto jsme museli nastavit systém odbavování tak, aby bylo možné vyřešit v rozumném čase i případy klientů, které se musejí dodělávat.

 

Rád Vás přivítám na Městském úřadě Velké Meziříčí a provedu Vás ve čtvrtek a v pátek po pracovišti registru vozidel a řidičů abyste viděl, co zde konkrétní pracovníci dělají, a že zde jenom „nesedí“.

Pokud máte o prohlídku zájem, můžete kontaktovat buď přímo mě nebo vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Jiřího Pospíchala.

 

S pozdravem

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník

jana | 23. 2. 2015

Chtěla jsem se informovat zda se město Meziříčí zajímá o znovu otevřený problém hlubinného úložistě radioaktivního odpadu. Znovu toto téma ožilo a i když začíná údajně druhá fáze výzkumu tak lokalita Horka jak je nazvaná vytipovaná oblast zasahuje až pod vesnice oslavice a osové. A myslím že pro další generace by to byl vážný problém.Děkuji

Odbor životního prostředí - Jiří Zachar

 

Dobrý den, k Vašemu dotazu bych v této fázi sdělil následující informace:

 

MŽP, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech geologických prací, zahájilo řízení se Správou úložišť radioaktivních odpadů ve věci stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry. Navrhovatel žádá o povolení prací, jejichž cílem je prozatím pouze ověření homogenní přírodní geologické struktury - horninového bloku s vhodnými geotechnickými vlastnostmi pro navazující průzkumně-geologické práce. Jedná se tedy o etapu vyhledávání s cílem zjistit existenci a rozsah geologických struktur, které by mohly připadat v úvahu pro realizaci hlavního cíle, jímž je výstavba úložiště.

Po ústním jednání, které se konalo 29.5.2014 v zasedací místnosti MěÚ Třebíč, vydalo MŽP rozhodnutí o povolení průzkumných prací. Občanské sdružení Calla z Českých Budějovic a některé obce meritorní rozhodnutí v zákonné lhůtě napadly. Výsledek posouzení v rozkladové komisi ministra ani definitivní závěr zatím není znám.

Pokud budou průzkumné geologické práce povoleny, začne na území obcí Budišov, Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy, Rudíkov a Vlčatín pouze ověřování, zda se z geologického hlediska jedná o lokalitu, o níž lze pro uskutečnění požadovaného záměru uvažovat. Předpokládá se ověřování i dalších lokalit na území České republiky.

Problém pro budoucí generace to možná bude. S jistotou by se však jednalo o velký problém, kdyby společnost o koncovce pro vyhořelé palivo neuvažovala vůbec a neměla připravené řešení pro případ, že se v budoucnu pro odpad z jaderných elektráren nenajde jiné využití a bude nutné ho definitivně a bezpečně uložit.

 

S pozdravem Jiří Zachar, odbor životního prostředí

 

Jan Toman | 17. 2. 2015

Dobrý den. Dnes jsem byl na náměstí svědkem neuvěřitelně brutální výstavy a demagogické petice. Zajímalo by mě, jestli tato "osvěta" byla vůbec nahlášená a pokud ano, kdo ji schválil. Jednak považuji takto nechutnou veřejnou výstavu za nevhodnou pro kolemjdoucí děti a nazývat potrat (ukončení těhotenství zánikem embrya nebo plodu před porodem) genocidou (zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem jako úmyslné a systematické zničení, celé nebo části, etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny) urážkou všech obětí masového vraždění. Nejsem ani odpůrcem či zastáncem potratů, ale domnívám se, že veřejná diskuse se dá vyvolat slušnou formou.

Tajemník - Marek Švaříček

Vážený pane Tomane,

 

dne 17.2.2015 se na Náměstí ve Velkém Meziříčí konalo shromáždění svolané v souladu se zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, Občanským sdružením Stop genocidě se sídlem Hlubočepská 85/64, Praha 5.

Citovaný zákon umožňuje všem občanům právo pokojně se shromažďovat, a to i na veřejném prostranství, přičemž výkon tohoto práva slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

 

Ke shromáždění není třeba předchozího povolení žádného orgánu, svolavatel je pouze povinen konání shromáždění oznámit alespoň 5 dnů předem obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat – tato povinnost byla v daném případě ze strany svolavatele splněna.

 

Úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je může zakázat pouze ze zákonem stanovených důvodů:

  • jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů,
  • nebo by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti či jinak porušovat ústavu a zákony.

Účelem předmětného shromáždění byla demonstrace za zastavení umělých potratů s použitím propagačních materiálů a informačních panelů spojená s podpisem petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním – tyto tzv. „akcesorické činnosti“ jsou integrální součástí výkonu práva shromažďovacího.  

 

Dle stanoviska ministerstva vnitra ČR přímo k tomuto typu shromáždění je prezentace problematiky potratů legitimním tématem společenské diskuse, kdy sám fakt zviditelnění tohoto tématu není bez dalšího v rozporu s obecně uznávaným obsahem mravnosti a co se týče naturalistické až šokující prezentace zmíněné problematiky formou veřejné prezentace fotografií, lze s určitou dávkou tolerance stále ještě uzavřít, že i takováto prezentace pravdivými snímky je bez dalšího stále ještě přijatelná v rámci společenské diskuse.

Ze strany oddělení kanceláře tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí, do jehož působnosti problematika práva shromažďovacího náleží, tak nebyl shledán zákonný důvod pro zákaz tohoto shromáždění.

 

 

 

 

Pokud jde o místo konání předmětného shromáždění, je právem svolavatele toto místo si zvolit, úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek svolavateli pouze navrhnout (a on není povinen návrh přijmout), aby se shromáždění konalo na jiném místě.

Po předchozích letech, kdy se tato shromáždění konala přímo před místními školami, bylo svolavatelem oznámeno místo konání letošního shromáždění přímo na Náměstí, a to s ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR v případě města Neratovice z roku 2012, který konání těchto konkrétních shromáždění právě před školami označil za nevhodné a porušující práva dětí.

 

Více informací k této záležitosti může poskytnout JUDr. Vilma Drápelová, právnička města z oddělení kanceláře tajemníka, která má danou agendu na starosti.

 

S pozdravem

Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu

 

Michal Kališ | 3. 2. 2015

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda je plánované odvodnění údolí Kunšovec? A pokud ano, tak kdy? Discgolfové hřiště je (mezi hráči z celé ČR) považováno za jedno z nejhezčích u nás. A proto by byla velká škoda kdyby byla nadále použitelná pouze polovina hřiště. Děkuji za odpověď.

odbor životního prostředí MěÚ

 

Přeju dobrý den,

 

ve věci odvodnění lokality nechalo město vypracovat variantní studii, která řeší příčiny zamokření a v postupných krocích navrhuje jednotlivá technická, příp. stavební opatření. Vzhledem k velikosti odvodňovaného území a konfiguraci terénu je v na srážky bohatších obdobích zamokření přirozené. Po pročištění a obnově podélného odvodnění železniční trati, k němuž došlo v průběhu loňského roku, se množství srážkových  vod přiváděných do lokality dále zvýšilo. Podle finančních možností budeme navržené úpravy realizovat.

S technickou dokumentací je možné se seznámit na našem odboru.

 

S pozdravem Jiří Zachar, odbor životního prostředí

 

 

 

Jan Kratochvíla | 16. 1. 2015

Dobrý den. Může mi prosím někdo vysvětlit, kdo a z jakého důvodu navrhl rozdělení žáků podle ulic? Nechápu především Bezděkov a Poštovní ulici? Škola přes silnici a dojíždění na Školní mi přijde naprosto nesmyslné. Podle mého názoru jsou dnes všechny školy pěkně opravené a vybavené, proč se tedy upřednostňuje práve Školní?

Odbor školství a kultury - Pavel Stupka

 

Dobrý den pane Kratochvíla,

každá obec, kde je více než jedna škola, musí dle zákona  obecně závaznou vyhláškou stanovit tzv. školské obvody příslušné školy. Z těchto obvodů pak mají děti přednostní právo k přijetí  plnění povinné školní docházky. To však neznamená, že by se rodiče nemohli dostavit k zápisu do kterékoli jiné školy (i mimo město). Pokud však je kapacita zvolené školy nižší než počet zapsaných dětí, nemají tyto děti jistotu přijetí.  Naším společným cílem je zajištění rovnoměrného naplnění všech tří základních  škol, což se nám i s pomocí obecně závazné vyhlášky dosud daří. Spádové obvody stanovené stávající vyhláškou vychází z počtu dětí příslušného věku a trvalého pobytu. Pokud dochází k významným změnám  v jednotlivých ulicích, nezbývá než navrhnout změnu vyhlášky, což proběhlo naposledy v roce 2013. Podle aktuálně platné vyhlášky patří ulice Poštovní do spádového obvodu ZŠ Sokolovská a ulice Bezděkov do  obvodu ZŠ Školní. Přesunutí ulice Bezděkov do spádového obvodu ZŠ Školní schválilo zastupitelstvo města na základě doporučení odboru školství a ředitelů všech škol, kde jsme vycházeli z počtu dětí  bydlících v jednotlivých ulicích. Pokud by změna nebyla přijata, dostal by se ředitel  ZŠ Sokolovská do velmi obtížné situace v rámci přijímacího řízení.  Rád bych ještě připomněl, že první stupeň ZŠ Sokolovská je umístěn až v budově na ulici Komenského včetně družiny a rovněž, že zřízením autobusové zastávky na ulici Bezděkov je zajištěna bezpečná dopravu dětí do škol v Čechových sadech, kterou děti využívají již řadu let.  Nejedná se tedy o upřednostnění jedné školy na úkor jiné, ale o zajištění podmínek pro dlouhodobé rovnoměrné naplnění všech základních škol ve Velkém Meziříčí.

 

S pozdravem

Ing. Pavel Stupka

David | 14. 1. 2015

Dobrý den není to ani pul roku co opravovaly usek ulice od kruhače kaufland po poštu a už si všímám na několik nedostatkú například u semaforu u muzicdata se začínají na vozovce dělat díry v asfaltu dále značení na silnici už pomale nejde vidět a u pošty jak navazuje nový povrch na starý u mostu je poměrně velký skok chci se zeptat proč se nereklamuje oprava navíc mě příjdou kanály při kraji silnice dost zapuštěné v zemi a např. cyklista se musí tomuto vyhýbat ale kam když není moc místa hlavně třeba u lipnice nebo naproti škole sokolovské jen se ptám vím že stěmi kanály nikdo nic neudělá ale ty další nedostatky by se měly řešit nebo to zachvíli bude stejný tankodrom jako předtím přeji hezký den

Odbor dopravy a silničního hospodářství - Jiří Pospíchal

Dobrý den, pane Davide.

Silnice II/602 ve vlastnictví Kraje Vysočina, resp. její opravený úsek je zatím v předčasném užívání, bude teprve probíhat kolaudace. Zjištěné závady a nedostatky si bude řešit Kraj Vysočina v rámci záruk s dodavatelem stavby. Co se týká vodorovného dopravního značení (VDZ), bylo provedeno pouze provizorně barvou. Nechtěli jsme dávat, a nebylo by to ani technologicky vhodné, trvalé VDZ v plastu (jako je na Karlově) na nový asfalt, lepší je když je asfalt trošku ojetý. Trvalé VDZ bude provedeno na jaře. Na mostě u pošty je nerovnost, protože se zde napojoval nový povrch na ten nerovný původní na mostě. Měl jsem k tomu výhrady již při uvedení stavby do předčasného užívání, investor přislíbil na jaře až bude teplo úpravu tohoto napojení. Nový povrch na mostě se nedělal proto, že Kraj chystá celkovou opravu mostu i s chodníky, pravděpodobně na příští rok.

S pozdravem

ing. Jiří Pospíchal

Stoklasa Marek | 12. 1. 2015

Dobrý den, proč se nepromítají filmy v kině?

JUPITER club - Milan Dufek

 

Dobrý den,

rád bych ve stručnosti odpověděl na Váš dotaz na webu města.

Omlouvám se za dočasné uzavření kina ke kterému nás vedly tyto důvody:

  1. Pracujeme na vyladění zvuku (ve dvou místech nás zlobí občasné drnčení v prostoru vzduchotechniky)

  2. Deinstalujeme v kině provizorně postavené podium postavené pro účely divadla, které se zde hrálo v době rekonstrukce velkého sálu

  3. Využíváme uzavření kina a provádíme výmalbu vestibulu kina, před kterou musely být provedeny zednické práce, protože zdi byly značně popraskané

Kino zahájí provoz 23.ledna. Děkuji za pochopení. Milan Dufek

Pavla Kuchařová | 2. 12. 2014

Dobrý den pane Mynáři,děkuji Vám za Vaší odpověď.Z toho co jste mi odepsal,tak vůbec nevíte,jak to tu je.Máme vchody ze spodu!!! Bylo by dobré,kdyby jste sem přijel se podívat a přehodnotil plán,podle ,kterého se řídíte.Děkuji S pozdravem Kuchařová

Technické služby – Jaroslav Mynář

Dobrý den paní Kuchařová, ulici Nad Tratí i ostaní ulice ve městě znám velice dobře, spodní komunikace slouží jen jako příjezd k nemovitostem, tak jak je to i v jiných lokalitách města a i ty se v zimně neudržují. Plán nemohu změnit, podléhá schválení rady města. S pozdravem

Ing. Jaroslav Mynář

Pavla K. | 1. 12. 2014

Dobrý den , chtěla bych se zeptat, proč se neudržuje spodní část ulice Nad Tratí?Copak nepatří k městu?Jsou tu vchody právě na spodní části a každý rok máme problém,když je náledí nebo sníh.Vrchní silnice se udělá,ale spodní ne ani mezi bytovkami.Nehledě na to,že tu už bydlí starší občané a ,kdyby potřebovali sanitku, tak se sem ani nedostane.Byl se tu vůbec někdo podívat ,jak to tu je?To je problém to tu projet sypačem nebo zhrnovačem,když je sníh?Zatím křídla nemáme,aby jsme lítali.Může se stím něco udělat,aspoň během dne,když né ráno.Děkuji.

Technické služby – Jaroslav Mynář

Dobrý den paní Kuchařová, zimní údržba komunikací se provádí dle schváleného plánu a Vámi uvedená komunikace není do plánu zimní údržby zahrnuta, tak jako jiné komunikace ve Velkém Meziříčí, které slouží jen jako příjezd ke garážím. S pozdravem Ing. Jaroslav Mynář

Novotná | 25. 11. 2014

Dobrý den, všimla jsem si, že dochází k rekonstrukci budovy bývalé diskotéky "Florida" na Třebíčské ulici. Chtěla bych se informovat o záměru investora. Mají zde vzniknout soukromé prostory, kanceláře či něco jiného? Děkuji za Vaši odpověď.

Odbor výstavby a regionálního rozvoje - Ivo Rohovský

 

Dobrý den paní Novotná,

Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako stavební úřad věcně příslušný dle ustanovení §13 odst.1 písm.c)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) provedl dne 16.5. 2014 kontrolní prohlídku stavby „FLORIDA“. Při této kontrole zjistil že jsou prováděny stavební práce, které nevyžadují dle stavebního zákona žádné veřejnoprávní projednání. Další kontrolní prohlídka byla provedena dne 15.09. 2014 na tomto šetření bylo zjištěno, že jsou prováděny stavební práce, kterými je zasahováno do nosných konstrukcí stavby. Tyto práce byly prováděny bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, i když jej zákon vyžaduje. Na základě tohoto zjištění stavební úřad vyzval dne 15.09. 2014 vlastníky tohoto objektu k bezodkladnému  zastavení prací. V současné době nevede stavební úřad žádné řízení, v kterém by vlastníci výše uvedené stavby žádali o změnu využití tohoto objektu.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Ivo Rohovský

Městský úřad Velké Meziříčí

odbor výstavby a regionálního rozvoje

Prokop | 25. 11. 2014

Dobrý den, chtěl bych jenom upozornit, že po rekonstrukci silnice 602 se již několik měsíců "povalují" zbytky dopravního značení v areálu památníku obětem války naproti budovy gymnázia. Nebyla ani dokončena základní úprava tohoto pietního místa, vzhledem k letošnímu výročí to vrhá špatné světlo na odpovědné pracovníky. Další zbytky jsou na druhé straně silnice, v chodníku také např. zůstal otvor po dopravní značce apod. Foto pošlu e-mailem. Děkuji, s pozdravem J. Prokop

Odbor výstavby a regionálního rozvoje - Antonín Šilhavý

 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Ovšem je nutno si uvědomit, že daná lokalita je v provozu předčasného užívání a stavba dále probíhá. Zhotovitel stavbu ani dotčené pozemky stavbou městu ještě nepředal. Předání stavby proběhne 28.11.2014 a do té doby musí být všechny terénní práce a nedodělky dokončeny.

S pozdravem

  

     Antonín Šilhavý

        odbor výstavby

investice města Velké Meziříčí

J.Pokorný | 9. 11. 2014

Dobrý večer. Rád bych se zeptal, jaké jsou další plány oprav kanalizace na ulici Družstevní a opravení silnice (vrácení do původní podoby). Výkopy jsou sice zasypány, ale při pěkném počasí se strašně práší. A včera 8.11. zde prováděla fi. Content odvoz zeminy a na silnici zůstalo neskutečné množství bláta v délce cca 300m. Chci se zeptat, jestli nemá firma povinnost znečištěnou komunikaci vyčistit a když ne ta firma, tak kdo. Děkuji. J. Pokorný

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

 

Dobrý den,

opravu kanalizace na ulici Družstevní provádí SVAK Žďár včetně stavebního dozoru, který by měl zajistit, aby realizační firma udržovala komunikace v relativně čistém tzn. zajistila průběžný úklid komunikace v průběhu stavby.

Ukončení realizace opravy kanalizace je naplánován na konec květena 2015.

Současně Město Velké Meziříčí bude v dané lokalitě provádět opravu veřejného osvětlení, opravu chodníků a opravu finálního povrchu komunikace po opravě kanalizace s plánovaným ukončením realizace 31.5.2015.

S pozdravem

  

Antonín Šilhavý

odbor výstavby

investice města Velké Meziříčí

Kolář | 6. 11. 2014

Dobrý den,co znamená plná čára na silnici u hřbitova??? Odbočením na parkoviště od města poruším dopravní předpis??Podobně výjezd z parkoviště na Brno.Dík za vysvětlení-KM

Odbor dopravy a silničního hospodářství - Jiří Pospíchal

 

Dobrý den.

Pokud  vyjíždíte z parkoviště od hřbitova jakožto z místa mimo komunikaci, dopravní přestupek nepácháte. Podélná čára souvislá V1a je tam v souvislosti s novým přechodem pro chodce. A co praví zákon?

Vyhláška č. 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích -  § 18  Podélné čáry:

Podélné čáry jsou

a) "Podélná čára souvislá" (č. V 1a), "Dvojitá podélná čára souvislá" (č. V 1b); jsou-li značkou č. V 1a nebo značkou č. V 1b odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky; značku č. V 1a je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci; značky č. V 1a se na stezce pro chodce a cyklisty označené značkou č. C 10a rovněž užívá pro oddělení pruhu pro chodce a pruhu pro cyklisty; značku č. V 1b je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.

 

S pozdravem

Ing. Jiří Pospíchal

 

 

Mirka Jašková | 1. 11. 2014

Dobrý den, chci se zeptat, jaké jsou plány s Kunšovcem. Discgolfové hřiště není v podstatě možné používat, kvůli potoku, který je do Kunšovce sveden od kolejí,je tam spousta vody,a nikdo to neřeší. Dále mě zajímá, jestli bude obnovena pěšinka vedoucí z Kunšovce přes koleje ke hřbitovu,kterou využívalo opravdu hodně lidí. Moc děkuji za odpověď. Jašková.

JIŘÍ ZACHAR

 

Dobrý den, paní Jašková!

 

Nasycení údolí Kunšovec v letošním na srážky bohatém roce představuje skutečný problém. Došlo k omezení ve využívání hrací plochy, problémy s vodou mají rovněž vlastníci, případně uživatelé pozemků a zahrad v podmáčené lokalitě, ale i společnost ENVIRO-EKOANALYTIKA, na jejíž pozemky voda z údolí částečně vytéká. V minulém týdnu proběhlo setkání s projektantem, kterému město zadá vypracování návrhu řešení. Cílem bude provést takové meliorační opatření, které umožní bezpečný odtok vody z předmětného území.   

 

S pozdravem Jiří Zachar, odbor životního prostředí

Novotná | 17. 10. 2014

Dobrý den, mám dotaz ohledně instalace nových rozhlasů: Dočkáme se nějaké změny i na Hlinišťích? Ulice u Statku v její horní části je slyšet velice málo. Děkuji za odpověď

Tajemník - Marek Švaříček

Vážená paní Novotná,

 

v rámci projektu výstavby hlásných a varovných systémů se počítá mimo jiné i s instalací nových hlásičů ve Vámi uvedené lokalitě. Podrobnosti naleznete na webových stránkách města (www.mestovm.cz) v záložce O městě, sekce Připravované projekty. Akce je nazvána Digitální povodňový plán ORP Velké Meziříčí, v souboru je lokalita vyobrazena na straně 52.

Více informací k projektu Vám případně sdělí Ing. Jiří Zachar, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí.

 

S pozdravem

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Jašek | 12. 10. 2014

Dobrý den. Na křižovatce K buči a Příční se zapomnělo na značku označující slepou ulici která tu stojí (stála) už druhý měsíc po ukončení opravy Karlova. Některý z řidičů kterého mátla ji vysadil a leží u nás na trávníku. S pozdravem Jašek Michal

Technické služby – Jaroslav Mynář

Dobrý den pane Jašek, budeme o tom informovat dodavatele stavby, který dopravní značení osazoval. S pozdravem Ing. Mynář

Marcela Polová | 7. 10. 2014

Dobrý den, ráda bych touto cestou navrhla přidat do spoje č. 2 naší mhd zastávku Zámecké schody mezi zastávky Hornoměstská a Oslavická, škola. Rozšířilo by to možnosti cestujících .. .

Odbor dopravy a silničního hospodářství - Jiří Pospíchal

Dobrý den, paní Polová.

Na trase Hornoměstská - Oslavická aktuálně nelze přidat zastávku Zámecké schody, autobus pokud by tam zajel nemá se kde otočit. Jediná možnost by byla otočení průjezdem přes náměstí, nejsem si jist co by to udělalo s časy dojezdů a počty kilometrů. Poptám v této věci dopravce. V rámci úpravy provizorní okružní křižovatky Hornoměstská - Třebíčská na trvalou okružní křižovatku ale plánujeme vytvoření zastávek pro oba směry na ulici Třebíčská vedle drogerie, potom nebude žádný problém aby tam autobusy zastavovaly.

 

ing. Jiří Pospíchal

baba37 | 6. 10. 2014

Dobrý den, dopravně je křižovatka dobře řešena , ale nedalo by se domluvit s dopravní policií , aby více křižovatku kontrolovala?

Město Velké Meziříčí

Dobrý den.

S dopravní policií to samozřejmě domluvené máme, nicméně není v jejich kapacitních možnostech mít tam hlídku každý den od rána do večera. Ale předpokládám, že tam budou tento měsíc vykonávat dohled poměrně často.

S pozdravem

ing. Jiří Pospíchal

 

baba37 | 3. 10. 2014

Chtěl bych se zeptat zda někdo řeší situaci v dopravě v úseku na objezdové trase kruhový objezd - nábřeží - křižovatka u mostu přes řeku Oslavu. Již jsem hodně četl příspěvků na www.novinyvm.cz , ale ze strany odpovědných orgánů nejsou žádné reakce.

Město Velké Meziříčí

Dobrý den.

Situaci na ulici Nábřeží na výjezdu na silnici II/602 si řidiči komplikují sami. Je tam osazeno přechodné dopravní značení C3a "Přikázaný směr jízdy vpravo", který mnozí řidiči nerespektují.

Přitom pokud odbočují vpravo, dávají přednost pouze vozidlu jedoucímu po hlavní silnici zleva, při odbočení vlevo dávají přednost vozidlům jedoucím po hlavní silnici v obou směrech a ještě protijedoucím vozidlům od Penny. Potom se nelze divit, že namísto 5 až 6 vozidel za stejný časový úsek projede pouze jedno, které všechny ostatní zdržuje odbočením vlevo. V pátek 3.10.2014, kdy na situaci dohlížela dopravní policie a vozidla respektovala dopravní značení, nebyl žádný větší problém aní dlouhé čekání, a to ani v době dopravní špíčky.

Při odbočení vpravo je možné se následně otočit přes parkoviště Penny, v areálu ZDAR a.s. nebo pokračovat po trase Sokolovská, Novosady a Třebíčská směr Třebíč. Je to pouze o kázni řidičů, pokud by respektovali stanovené dopravní značení, byl by provoz plynulý.

S pozdravem

ing. Jiří Pospíchal

Miloš Kolář | 30. 9. 2014

Dobrý den, již se na mě obrátilo více lidí, nevíte co se line za zápach po Velkém Meziříčí. Hlásí mi to lidé z Třebíčské, z náměstí a dalších částí Velkého Meziříčí.

Tajemník - Marek Švaříček

Vážený pane Koláři,

 

k této záležitosti již bylo na webu města (www.mestovm.cz) v sekci "Aktuality" zveřejněno vyjádření od Ing. Jiřího Zachara, vedoucího odboru životního prostředí.

 

Ing. Zachar ve svém vyjádření konkrétně uvádí:

 

"Občany našeho města od rána obtěžuje neobvyklý zápach, který bylo možné zaznamenat zejména v jižní části města ve směru k Oslavici.

Pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem provedli podrobnou kontrolu území, zaměřenou na nalezení zdroje zápachu. Jako původce byla identifikována zemědělská společnost se sídlem v Oslavici, která mimo jiné hospodaří i na pozemcích na levé straně obchvatu z Velkého Meziříčí směrem na Třebíč. Společnost rozváží na pole hnůj s příměsí neupotřebitelných zbytků konzervovaných krmiv. Podle zásad správné zemědělské praxe je povinností organická hnojiva do 24 hodin po jejich aplikaci zapravit do půdy. Během osobního jednání s kompetentními pracovníky družstva bylo přislíbeno, že pro organizaci dalších prací více zohlední směr větru a rozptylové podmínky, aby obtěžování zápachem pokud možno předešli."

 

Pro další informace k dané věci se prosím obracejte na vedoucího odboru životního prostředí Ing. Zachara.

 

S pozdravem

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník 

« 1 2 3 4 5 6 7 »

Kalendář akcí

Květen 2020 červen 2020
po út st čt so ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Počasí


Novinky e-mailem

Pro odběr newsletteru zadejte prosím Váš e-mail.

Městský web ocenila porota za stálé vylepšování