info box

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Územní plány - aktuálně projednávané

 

ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚP:

 

pdfZpráva o uplatňování ÚP Kundratice.pdf

 

 

 

 

pdfOslavice_doplněná Zpráva o ÚP_březen 2015.pdf

 

 

ZADÁNÍ ÚP, VČETNĚ ZMĚN:

pdfnávrh zadání Křoví_fin.pdf

pdfNetín zadání červen 2015.pdf

pdfZadání Vidonín_projednané.pdf

 

   

NÁVRHY ÚP:

 

Návrh Územního plánu Heřmanov - veřejné projednání dle § 52 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

 

 DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

pdf1_Výkres základního členění_kopie.pdf

pdf2_Hlavní výkres.pdf

pdf3_Výkres veřejně prospěšných staveb.pdf

pdf4_Výkres pořadí změn v území.pdf

pdf5a_Koordinační výkres.pdf

pdf5b_Koordinační výkres_výřez.pdf

pdf6_Výkres předpokládaných záborů.pdf

pdf7_Výkres širších vztahů.pdf

pdf8_Vodovod.pdf

pdf9_Kanalizace_výřez.pdf

pdf10_Elektrická energie_telekomunikace.pdf

pdf11_Plynovod.pdf

 pdfText-Heřmanov_102015.pdf

 

DOKUMENTACE PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

pdfTextová část po VP

 

pdfPlynovod po VP
pdfElektrická energie a telekomunikace po VP
pdfKanalizace-výřez po VP
pdfVodovod po VP
pdfVýkres širších vztahů po VP
pdfVýkres předpokládaných záborů půdy po VP
pdfKoordinační výkres-výřez po VP
pdfKoordinační výkres po VP
pdfVýkres pořadí změn v území po VP
pdfVýkres veřejně prospěšných staveb po VP
pdfHlavní výkres po VP

pdfVýkres základního členění po VP 

 

 

Návrh Změny č.1 Územního plánu Nové Sady - společné jednání dle § 50 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

pdfTextová část

 

pdfZákladní členění území

pdfHlavní výkres

pdfVeřejné prospěšné stavby a opatření

pdfKoordinační výkres

pdfVýkres širších vztahů

pdfPředpokládaný zábor půdního fondu

pdfDoplňující výkres - dopravní řešení

pdfDoplňující výkres - zásobování vodou, kanalizace

pdfDoplňující výkres - erergetika

 

Návrh Změny č.1 Územního plánu Bory - společné jednání dle § 50 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

 

 pdf01_ÚP Bory_změna č.1_text.pdf

 

  Grafická část - výroková:

 pdf02_ÚP Bory_změna č.1_I-1 zč.pdf

pdf03_ÚP Bory_změna č.1_I-2 hlv.pdf

pdf04_ÚP Bory_změna č.1_I-3 vps.pdf

  

Grafická část - odůvodnění:

 pdf05_ÚP Bory_změna č.1_II-1 koo.pdf

pdf06_ÚP Bory_změna č.1_II-2 zpf.pdf

 

 

 

 

Návrh Změny č.1 Územního plánu Petráveč - OPAKOVANÉ společné jednání dle § 50 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

 

Z1 ÚP Petráveč:

pdf1_Výkres základního členění.pdf

pdf2_Hlavní výkres.pdf

pdf3_Výkres veřejně prospěšných staveb.pdf

 

Odůvodnění Z1 ÚP Petráveč

pdf1_Koordinační výkres.pdf

pdf2_Vyhodnocení záboru ZPF.pdf

pdf3_Výkres širších vztahů.pdf

 

Textová část:

pdfZ1 ÚP Petráveč_textová část_6.2015.pdf

pdfRUR Petráveč-7.4.2015.pdf

pdfPříloha_SEA_Z1 ÚP_Petráveč.pdf

 

Předpokládaný právní stav:

pdf1_Výkres základního členění.pdf

pdf2_Hlavní výkres.pdf

pdf3_Výkres veřejně prospěšných staveb.pdf

 

pdf1_Koordinační výkres.pdf

 

 

 

Návrh Změny č.1 Územního plánu Radenice - společné jednání dle § 50 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

 

pdfUPRadenice_ZMcI_SJ_textova cast.pdf

 

Grafická část - výroková:

pdfUPRadenice_ZMcI_SJ_ZI.1-ZCU.pdf

pdfUPRadenice_ZMcI_SJ_ZI.2-HLV.pdf

pdfUPRadenice_ZMcI_SJ_ZI.3-VPS.pdf

 

 

Grafická část odůvodnění:

pdfUPRadenice_ZMcI_SJ_ZI.O1-KOV.pdf

pdfUPRadenice_ZMcI_SJ_ZI.O2-SVZ.pdf

pdfUPRadenice_ZMcI_SJ_ZI.O3-ZPF.pdf

pdfUPRadenice_ZMcI_SJ_ZI.O4-DV-DPR.pdf

pdfUPRadenice_ZMcI_SJ_ZI.O5-DV-ZVK.pdf

pdfUPRadenice_ZMcI_SJ_ZI.O6-DV-ENG.pdf


 

Návrh Územního plánu Lavičky - společné jednání dle § 50 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

 

pdfLavičky_text.pdf


Grafická část - výroková:

pdf1_Výkres základního členění.pdf

pdf2_Hlavní výkres.pdf

pdf3_Výkres veřejně prospěšných staveb.pdf


Grafická část odůvodnění:

pdf4b_Koordinační výkres.pdf

pdf4b_Koordinační výkres_výřez.pdf

pdf5_Výkres předpokládaných záborů.pdf

pdf6_Výkres širších vztahů.pdf

pdf7_Zásobování vodou.pdf

pdf8_Kanalizace.pdf

pdf9_Elektrická energie.pdf

pdf10_Plynovody_dálkovody.pdf

pdf11_Telekomunikace.pdf

 

 

 

  

Sdílet

Kalendář akcí

Leden 2021 únor 2021
po út st čt so ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Počasí


Novinky e-mailem

Pro odběr newsletteru zadejte prosím Váš e-mail.

Městský web ocenila porota za stálé vylepšování